Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/91301–91400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91301 1999 FM36 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91302 1999 FU36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91303 1999 FG41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91304 1999 FU44 20/03/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
91305 1999 FK46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91306 1999 FE47 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91307 1999 FU48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91308 1999 FY52 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91309 1999 FB55 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91310 1999 GH5 06/04/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
91311 1999 GB7 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91312 1999 GE7 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
91313 1999 GR7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
91314 1999 GB8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
91315 1999 GM8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
91316 1999 GW13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91317 1999 GV17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91318 1999 GO18 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91319 1999 GR24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91320 1999 GS24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91321 1999 GX25 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91322 1999 GK31 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91323 1999 GG35 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91324 1999 GN42 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91325 1999 GD47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
91326 1999 GV51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
91327 1999 GK53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
91328 1999 GY62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
91329 1999 GK63 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
91330 1999 HM2 20/04/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
91331 1999 HX4 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
91332 1999 HZ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91333 1999 JP2 08/05/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
91334 1999 JK8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91335 1999 JT9 08/05/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91336 1999 JW13 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91337 1999 JG14 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91338 1999 JR14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91339 1999 JR15 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91340 1999 JZ20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91341 1999 JC25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91342 1999 JU29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91343 1999 JP30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91344 1999 JQ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91345 1999 JK36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91346 1999 JR37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91347 1999 JL39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91348 1999 JF45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91349 1999 JR51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91350 1999 JR53 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91351 1999 JK54 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91352 1999 JH55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91353 1999 JX55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91354 1999 JY55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91355 1999 JA57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91356 1999 JC58 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91357 1999 JA65 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91358 1999 JL65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91359 1999 JE66 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91360 1999 JZ66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91361 1999 JW68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91362 1999 JN71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91363 1999 JM72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91364 1999 JY78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91365 1999 JL84 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91366 1999 JT84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91367 1999 JE86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91368 1999 JB89 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91369 1999 JW90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91370 1999 JQ94 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91371 1999 JY94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91372 1999 JO96 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91373 1999 JQ98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91374 1999 JZ98 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91375 1999 JD99 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91376 1999 JU100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91377 1999 JR103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91378 1999 JE104 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91379 1999 JN105 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91380 1999 JW105 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91381 1999 JR109 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91382 1999 JZ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91383 1999 JR116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91384 1999 JT119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91385 1999 JW125 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91386 1999 JL127 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91387 1999 JP129 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91388 1999 JM132 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91389 1999 JN137 09/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
91390 1999 KL 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
91391 1999 KQ5 16/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
91392 1999 KL7 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91393 1999 KV7 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91394 1999 LM 06/06/1999 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
91395 Sakanouenokumo 1999 LM1 05/06/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,7 km MPC · JPL
91396 1999 LF5 10/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91397 1999 LL8 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91398 1999 LV33 11/06/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
91399 1999 LO35 08/06/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
91400 1999 MW 23/06/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL