Danh sách tiểu hành tinh/90701–90800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90701 1986 RC5 02/09/1986 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
90702 1988 CN5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
90703 Indulgentia 1988 RO3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
90704 1988 RO12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
90705 1989 AZ5 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
90706 1989 GN2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90707 1989 GW5 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90708 1990 EU 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
90709 Wettin 1990 TX3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,4 km MPC · JPL
90710 1990 TF6 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 7,9 km MPC · JPL
90711 Stotternheim 1990 TB10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,2 km MPC · JPL
90712 Wittelsbach 1990 TE13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,4 km MPC · JPL
90713 Chajnantor 1990 VE3 11/11/1990 Geisei T. Seki 1,7 km MPC · JPL
90714 1990 VJ6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
90715 1991 GE3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90716 1991 GY8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
90717 1991 PF3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
90718 1991 RW3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,8 km MPC · JPL
90719 1991 RZ5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
90720 1991 RS19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
90721 1991 RC29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
90722 1991 TE4 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 3,6 km MPC · JPL
90723 1991 TN10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90724 1991 VF8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
90725 1991 VJ8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
90726 1992 BE4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90727 1992 DP5 29/02/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
90728 1992 EW8 02/03/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
90729 1992 ED21 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
90730 1992 EO23 02/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
90731 1992 OC 26/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
90732 Opdebeeck 1992 PO 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
90733 1993 BO8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
90734 1993 FW6 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
90735 1993 FC10 17/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
90736 1993 FB15 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
90737 1993 FQ15 17/03/1993 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
90738 1993 FP21 21/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
90739 1993 FM31 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
90740 1993 FZ31 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
90741 1993 FE36 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
90742 1993 FX44 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
90743 1993 FE58 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
90744 1993 FT80 18/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
90745 1993 HW2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
90746 1993 NK1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90747 1993 PP2 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
90748 1993 QL4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90749 1993 QZ7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
90750 1993 QJ8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
90751 1993 QE9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
90752 1993 RJ1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90753 1993 RX4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90754 1993 RY4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90755 1993 RT5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
90756 1993 RH9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90757 1993 RK13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90758 1993 RO14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90759 1993 SZ6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90760 1993 SN10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
90761 1993 SW13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90762 1993 TV3 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
90763 1993 TB6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90764 1993 TO6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90765 1993 TX14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
90766 1993 TN16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90767 1993 TJ17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90768 1993 TV17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
90769 1993 TO20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
90770 1993 TV20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
90771 1993 TU32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
90772 1993 UH 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
90773 1993 UT1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90774 1993 UA5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
90775 1993 UE5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90776 1993 VW2 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
90777 1993 XJ3 10/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker 2,8 km MPC · JPL
90778 1994 CN3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90779 1994 CD14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
90780 1994 CN17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
90781 1994 EE6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
90782 1994 GY3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90783 1994 GU4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
90784 1994 HZ 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90785 1994 JU2 02/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
90786 1994 PT17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
90787 1994 PO19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
90788 1994 PQ20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
90789 1994 PP22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90790 1994 PA25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
90791 1994 PG32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90792 1994 PC33 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90793 1994 PF38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
90794 1994 RK26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
90795 1994 ST2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
90796 1994 SC11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
90797 1994 SU12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
90798 1994 US5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
90799 1994 UD8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90800 1994 UD9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL