Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/87301–87400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87301 2000 PT25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87302 2000 PV25 04/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87303 2000 PJ26 05/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
87304 2000 PY26 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87305 2000 PB27 09/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87306 2000 PR27 10/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
87307 2000 PA28 07/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,2 km MPC · JPL
87308 2000 PY28 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87309 2000 QP 21/08/2000 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
87310 2000 QE1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
87311 2000 QJ1 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
87312 Akirasuzuki 2000 QK1 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,8 km MPC · JPL
87313 2000 QB3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87314 2000 QJ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87315 2000 QV4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87316 2000 QL5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87317 2000 QM5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87318 2000 QS8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 7,2 km MPC · JPL
87319 2000 QD9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
87320 2000 QX9 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87321 2000 QA10 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87322 2000 QX10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87323 2000 QB11 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87324 2000 QH11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87325 2000 QM11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87326 2000 QV13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87327 2000 QZ16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87328 2000 QC17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87329 2000 QO17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87330 2000 QJ18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87331 2000 QX18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87332 2000 QF19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87333 2000 QB20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87334 2000 QK20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87335 2000 QB21 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87336 2000 QA22 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87337 2000 QE22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87338 2000 QP22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87339 2000 QQ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87340 2000 QB23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87341 2000 QF23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87342 2000 QR23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87343 2000 QH25 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87344 2000 QM25 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87345 2000 QX25 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
87346 2000 QZ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87347 2000 QR28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87348 2000 QR29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
87349 2000 QU29 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87350 2000 QW29 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87351 2000 QE31 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87352 2000 QJ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87353 2000 QQ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87354 2000 QR33 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87355 2000 QC36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87356 2000 QU36 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87357 2000 QN37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87358 2000 QZ37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87359 2000 QQ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87360 2000 QK42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87361 2000 QK43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87362 2000 QS45 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87363 2000 QX45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87364 2000 QA46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87365 2000 QL46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87366 2000 QA47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87367 2000 QK47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87368 2000 QT48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87369 2000 QB49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87370 2000 QY50 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87371 2000 QD52 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87372 2000 QP53 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87373 2000 QN54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87374 2000 QY54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87375 2000 QN55 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
87376 2000 QN57 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87377 2000 QS58 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87378 2000 QQ59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87379 2000 QU59 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87380 2000 QJ60 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87381 2000 QE62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87382 2000 QF62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87383 2000 QU62 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87384 2000 QT63 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87385 2000 QV63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87386 2000 QG65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87387 2000 QW65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87388 2000 QL66 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87389 2000 QT66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87390 2000 QN67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87391 2000 QY67 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87392 2000 QB69 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
87393 2000 QA71 27/08/2000 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
87394 2000 QF72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87395 2000 QP72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87396 2000 QT72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87397 2000 QB73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87398 2000 QD73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87399 2000 QR73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87400 2000 QW73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL