Danh sách tiểu hành tinh/81801–81900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81801 2000 KU3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81802 2000 KN6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81803 2000 KQ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81804 2000 KJ7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81805 2000 KU7 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81806 2000 KJ8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81807 2000 KU11 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81808 2000 KC13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81809 2000 KB15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81810 2000 KC16 30/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81811 2000 KR17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81812 2000 KX18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81813 2000 KV23 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81814 2000 KE31 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81815 2000 KP31 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81816 2000 KR32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81817 2000 KH35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81818 2000 KP35 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81819 2000 KS35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81820 2000 KA38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81821 2000 KF38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
81822 Jamesearly 2000 KN38 27/05/2000 OCA-Anza M. Collins, M. White 4,4 km MPC · JPL
81823 2000 KP40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
81824 2000 KS41 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81825 2000 KG42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81826 2000 KP42 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81827 2000 KM43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
81828 2000 KT44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
81829 2000 KF46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81830 2000 KJ46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81831 2000 KM46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81832 2000 KV46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81833 2000 KW46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81834 2000 KX46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81835 2000 KB47 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81836 2000 KX47 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81837 2000 KJ50 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
81838 2000 KB51 29/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
81839 2000 KO52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81840 2000 KV52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81841 2000 KT53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81842 2000 KU53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
81843 2000 KX53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81844 2000 KV54 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81845 2000 KG57 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81846 2000 KH58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81847 2000 KO58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81848 2000 KX58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81849 2000 KH59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81850 2000 KL60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81851 2000 KO60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81852 2000 KP60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81853 2000 KW60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
81854 2000 KC61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81855 2000 KO61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81856 2000 KG62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81857 2000 KV64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81858 2000 KW64 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81859 Joetaylor 2000 KP69 29/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81860 2000 KA71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81861 2000 KK71 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81862 2000 KD74 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
81863 2000 KV74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81864 2000 KX74 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81865 2000 KO75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81866 2000 KO76 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81867 2000 KK77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81868 2000 KZ77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81869 2000 KY78 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81870 2000 LB1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
81871 2000 LP3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81872 2000 LO4 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
81873 2000 LT4 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81874 2000 LJ5 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81875 2000 LU5 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
81876 2000 LN7 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81877 2000 LQ7 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81878 2000 LY10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81879 2000 LB11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81880 2000 LP13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81881 2000 LJ15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
81882 2000 LN15 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
81883 2000 LP16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81884 2000 LL17 07/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
81885 2000 LC19 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81886 2000 LE21 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81887 2000 LS22 09/06/2000 Prescott P. G. Comba 13 km MPC · JPL
81888 2000 LH23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
81889 2000 LZ23 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81890 2000 LV24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81891 2000 LV26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81892 2000 LQ29 04/06/2000 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
81893 2000 LR29 04/06/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
81894 2000 LF31 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
81895 2000 LP31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
81896 2000 LR32 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81897 2000 LS32 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81898 2000 LE33 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
81899 2000 LH34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
81900 2000 LF35 01/06/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL