Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/81701–81800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81701 2000 JX19 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81702 2000 JZ19 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81703 2000 JO20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81704 2000 JS20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81705 2000 JT21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81706 2000 JC22 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81707 2000 JQ22 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81708 2000 JZ22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81709 2000 JY23 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81710 2000 JO24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81711 2000 JC25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81712 2000 JE25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81713 2000 JC27 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81714 2000 JU27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81715 2000 JA28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81716 2000 JP28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81717 2000 JY29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81718 2000 JC31 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81719 2000 JR33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81720 2000 JW33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81721 2000 JV34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81722 2000 JY34 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81723 2000 JP35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81724 2000 JS35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81725 2000 JV35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81726 2000 JL36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81727 2000 JO36 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81728 2000 JS36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
81729 2000 JH37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81730 2000 JZ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
81731 2000 JM38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81732 2000 JZ40 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81733 2000 JH41 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81734 2000 JL41 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81735 2000 JZ41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81736 2000 JT42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81737 2000 JV43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81738 2000 JZ43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81739 2000 JC44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81740 2000 JA46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81741 2000 JP46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81742 2000 JS46 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81743 2000 JT46 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81744 2000 JK47 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81745 2000 JP51 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81746 2000 JH52 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81747 2000 JO52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81748 2000 JC53 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81749 2000 JX53 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81750 2000 JU55 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81751 2000 JK56 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81752 2000 JR56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81753 2000 JZ57 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81754 2000 JW58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81755 2000 JD59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81756 2000 JM59 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81757 2000 JN59 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81758 2000 JZ59 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81759 2000 JD60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81760 2000 JG60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81761 2000 JC62 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81762 2000 JN62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81763 2000 JW62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81764 2000 JB63 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81765 2000 JG63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81766 2000 JH63 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81767 2000 JV65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81768 2000 JY67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
81769 2000 JZ67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
81770 2000 JG68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81771 2000 JM68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
81772 2000 JN68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
81773 2000 JV69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81774 2000 JB70 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81775 2000 JV70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
81776 2000 JL71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81777 2000 JV72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81778 2000 JB73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81779 2000 JP73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81780 2000 JQ73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81781 2000 JA74 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81782 2000 JB75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81783 2000 JD75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81784 2000 JK75 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81785 2000 JS77 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81786 2000 JT79 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81787 2000 JW79 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81788 2000 JQ81 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
81789 2000 JH82 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81790 Lewislove 2000 JL84 02/05/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,2 km MPC · JPL
81791 2000 JX84 11/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81792 2000 JE85 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81793 2000 JK85 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81794 2000 JL85 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81795 2000 JZ85 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81796 2000 KH 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
81797 2000 KR1 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81798 2000 KB2 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81799 2000 KK2 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81800 2000 KQ2 26/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL