Danh sách tiểu hành tinh/81501–81600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81501 2000 GT162 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81502 2000 GX162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81503 2000 GD163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
81504 2000 GE163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81505 2000 GU163 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81506 2000 GW163 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81507 2000 GA165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81508 2000 GL166 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81509 2000 GU167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81510 2000 GD169 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81511 2000 GL172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81512 2000 GL174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81513 2000 GN174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81514 2000 GY177 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
81515 2000 GP178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81516 2000 GA179 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81517 2000 GD186 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81518 2000 HW2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81519 2000 HQ6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81520 2000 HY6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
81521 2000 HK7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81522 2000 HW7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81523 2000 HC8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81524 2000 HL8 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81525 2000 HL9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81526 2000 HA10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81527 2000 HM10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81528 2000 HU10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81529 2000 HV12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81530 2000 HD14 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81531 2000 HK14 29/04/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Hess 5,3 km MPC · JPL
81532 2000 HE15 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81533 2000 HG15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81534 2000 HM15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81535 2000 HZ15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81536 2000 HJ16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
81537 2000 HZ16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
81538 2000 HL17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
81539 2000 HQ18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
81540 2000 HK19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
81541 2000 HW20 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81542 2000 HC21 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81543 2000 HX21 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
81544 2000 HL22 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81545 2000 HM22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81546 2000 HQ22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81547 2000 HW22 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81548 2000 HA23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81549 2000 HJ23 30/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81550 2000 HU23 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
81551 2000 HC25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81552 2000 HH25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81553 2000 HO25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81554 2000 HA26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81555 2000 HH26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81556 2000 HR26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81557 2000 HJ28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81558 2000 HM29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81559 2000 HO29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81560 2000 HZ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81561 2000 HJ30 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81562 2000 HN30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81563 2000 HO30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81564 2000 HT31 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81565 2000 HS32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81566 2000 HG33 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81567 2000 HH33 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81568 2000 HL34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81569 2000 HD35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81570 2000 HG36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81571 2000 HQ36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81572 2000 HM37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81573 2000 HS37 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81574 2000 HV39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
81575 2000 HL40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
81576 2000 HZ40 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81577 2000 HQ41 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81578 2000 HD42 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81579 2000 HA43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81580 2000 HP44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81581 2000 HR44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81582 2000 HZ45 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81583 2000 HD46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81584 2000 HF46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81585 2000 HW47 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81586 2000 HE48 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81587 2000 HC49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81588 2000 HK49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81589 2000 HM49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81590 2000 HN49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81591 2000 HJ50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81592 2000 HU50 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81593 2000 HC52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81594 2000 HD53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81595 2000 HP54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81596 2000 HQ54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81597 2000 HX54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81598 2000 HJ55 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81599 2000 HR56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81600 2000 HW56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL