Danh sách tiểu hành tinh/79701–79800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79701 1998 SM75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
79702 1998 SW76 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79703 1998 SY76 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79704 1998 SF90 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79705 1998 SE93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79706 1998 SW97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79707 1998 SJ98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79708 1998 SP101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79709 1998 SD102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
79710 1998 SK102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79711 1998 SV102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79712 1998 SL104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79713 1998 SV104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79714 1998 SY106 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79715 1998 SA107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79716 1998 SR108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79717 1998 SE109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79718 1998 SA110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79719 1998 SN110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79720 1998 SW110 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79721 1998 SE112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79722 1998 SK117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79723 1998 SF119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79724 1998 SC125 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79725 1998 SN125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79726 1998 SG127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79727 1998 SJ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79728 1998 SK128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79729 1998 SW128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79730 1998 SK130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79731 1998 SU132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79732 1998 SK134 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79733 1998 SU134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79734 1998 SH136 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79735 1998 SD137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79736 1998 SL137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79737 1998 SD138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79738 1998 ST138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79739 1998 SP139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79740 1998 SQ140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79741 1998 SG141 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79742 1998 SN142 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79743 1998 SS142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79744 1998 SB145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79745 1998 SY147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79746 1998 SN150 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79747 1998 SR156 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79748 1998 SG157 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79749 1998 SG160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79750 1998 SU164 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
79751 1998 SM166 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79752 1998 SL168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
79753 1998 TK6 13/10/1998 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
79754 1998 TG7 14/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
79755 1998 TE8 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79756 1998 TA14 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79757 1998 TR18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79758 1998 TB21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79759 1998 TF23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79760 1998 TG25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79761 1998 TH26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79762 1998 TA27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79763 1998 TO34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
79764 1998 TY36 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
79765 1998 TO37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
79766 1998 UQ4 20/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
79767 1998 UZ4 22/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
79768 1998 UO7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
79769 1998 UH8 22/10/1998 Gekko T. Kagawa 4,8 km MPC · JPL
79770 1998 UN9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79771 1998 UK11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79772 1998 UT12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79773 1998 UW12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79774 1998 UL15 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
79775 1998 UH19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79776 1998 UO19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79777 1998 UR19 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79778 1998 UC21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
79779 1998 US22 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79780 1998 US37 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79781 1998 UF40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79782 1998 UN40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79783 1998 UT40 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79784 1998 UM42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79785 1998 UL43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79786 1998 UY44 20/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
79787 1998 UT48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
79788 1998 UK49 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
79789 1998 VL1 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79790 1998 VF5 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
79791 1998 VK5 08/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
79792 1998 VQ5 09/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
79793 1998 VR5 09/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,9 km MPC · JPL
79794 1998 VN6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
79795 1998 VW6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
79796 1998 VX6 11/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
79797 1998 VM9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79798 1998 VJ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79799 1998 VU10 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79800 1998 VP11 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL