Danh sách tiểu hành tinh/79601–79700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79601 1998 RB43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79602 1998 RW43 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79603 1998 RK44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79604 1998 RD46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79605 1998 RR46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79606 1998 RU46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79607 1998 RD48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79608 1998 RC49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79609 1998 RC50 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79610 1998 RF51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79611 1998 RC52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79612 1998 RH56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79613 1998 RJ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79614 1998 RB57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79615 1998 RT57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79616 1998 RV57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79617 1998 RW60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79618 1998 RY61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79619 1998 RA62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79620 1998 RC62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79621 1998 RF62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79622 1998 RT62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79623 1998 RV63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79624 1998 RN64 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79625 1998 RW64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79626 1998 RQ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79627 1998 RP67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79628 1998 RJ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79629 1998 RC71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79630 1998 RR71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79631 1998 RZ72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79632 1998 RC73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79633 1998 RM73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79634 1998 RY73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79635 1998 RY75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79636 1998 RE77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79637 1998 RT77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79638 1998 RL78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79639 1998 RP78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79640 1998 RG80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79641 Daniloceirani 1998 SY2 19/09/1998 Campo Catino F. Mallia, G. Masi 1,4 km MPC · JPL
79642 1998 SU8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79643 1998 SF10 16/09/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79644 1998 SA11 17/09/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
79645 1998 SM11 19/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
79646 1998 SB13 22/09/1998 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
79647 Ballack 1998 SG15 22/09/1998 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,8 km MPC · JPL
79648 1998 SQ15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79649 1998 SS15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
79650 1998 SB16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79651 1998 SD17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79652 1998 SA20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79653 1998 SW21 22/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
79654 1998 SS22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
79655 1998 SU23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79656 1998 SZ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79657 1998 SR24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79658 1998 SO25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
79659 1998 SJ28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
79660 1998 SX28 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79661 1998 SN29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79662 1998 SS30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79663 1998 SU32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79664 1998 SN33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79665 1998 SB34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79666 1998 SH34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79667 1998 SJ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79668 1998 SM37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
79669 1998 SV38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79670 1998 SF43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79671 1998 SJ43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
79672 1998 SM43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79673 1998 SG44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79674 1998 SP44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79675 1998 SS44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79676 1998 SG47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79677 1998 SK48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79678 1998 SQ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79679 1998 SK49 20/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
79680 1998 SK50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79681 1998 SL53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
79682 1998 SD55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
79683 1998 SF55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
79684 1998 SJ55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
79685 1998 SN55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79686 1998 SY58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79687 1998 SC59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
79688 1998 SJ59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79689 1998 SK59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79690 1998 SH60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
79691 1998 SM60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79692 1998 SP60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79693 1998 SC61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
79694 Nanrendong 1998 SZ62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
79695 1998 SA66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79696 1998 SZ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79697 1998 SP68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79698 1998 SE71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79699 1998 SH73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79700 1998 SX73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL