Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/79301–79400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79301 1995 WD22 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
79302 1995 WG22 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79303 1995 WV33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79304 1995 WM35 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79305 1995 XK 12/12/1995 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
79306 1995 YZ7 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79307 1995 YH11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79308 1995 YB12 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79309 1995 YH21 19/12/1995 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
79310 1996 AK4 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79311 1996 AO12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79312 1996 BQ5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79313 1996 CK 01/02/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
79314 1996 DP1 23/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,2 km MPC · JPL
79315 1996 EK7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79316 Huangshan 1996 HS7 18/04/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
79317 1996 HL21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79318 1996 HY22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
79319 1996 HS24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79320 1996 HS25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79321 1996 JV4 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79322 1996 JP12 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79323 1996 PM7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
79324 1996 PH8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
79325 1996 QJ 17/08/1996 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
79326 1996 QQ3 18/08/1996 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
79327 1996 RT11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79328 1996 RE19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79329 1996 RC23 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79330 1996 RR24 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79331 1996 TY 05/10/1996 Sudbury D. di Cicco 5,3 km MPC · JPL
79332 1996 TY2 03/10/1996 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
79333 Yusaku 1996 TN6 05/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
79334 1996 TZ9 15/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,3 km MPC · JPL
79335 1996 TJ19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79336 1996 TV20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
79337 1996 TZ20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79338 1996 TG22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79339 1996 TG41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79340 1996 TO41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
79341 1996 UT1 30/10/1996 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
79342 1996 VB15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
79343 1996 VK17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79344 1996 VA27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79345 1996 VN32 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79346 1996 VY33 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
79347 Medlov 1996 XJ2 04/12/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,8 km MPC · JPL
79348 1996 XK9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79349 1996 XQ21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
79350 1996 YW 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
79351 1997 AX5 01/01/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
79352 1997 AO6 03/01/1997 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
79353 Andrewalday 1997 AF16 13/01/1997 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
79354 Brundibár 1997 BB 16/01/1997 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,6 km MPC · JPL
79355 1997 BN4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79356 1997 BK5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79357 1997 CP4 04/02/1997 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
79358 1997 CM6 03/02/1997 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
79359 1997 CA14 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
79360 Sila-Nunam 1997 CS29 03/02/1997 Mauna Kea J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. Chen 386 km MPC · JPL
79361 1997 DA 16/02/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,4 km MPC · JPL
79362 1997 EO2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
79363 1997 EC4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79364 1997 EU4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79365 1997 EW6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79366 1997 EC10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79367 1997 EJ13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
79368 1997 EJ16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79369 1997 EN24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79370 1997 EJ33 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79371 1997 ES39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79372 1997 EU41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79373 1997 EE42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79374 1997 EB59 11/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79375 Valetti 1997 FA 16/03/1997 Pianoro V. Goretti 2,1 km MPC · JPL
79376 1997 FF 18/03/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
79377 1997 FV 18/03/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
79378 1997 FF1 29/03/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
79379 1997 FR3 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79380 1997 GN 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
79381 1997 GV2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79382 1997 GC4 08/04/1997 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 1,7 km MPC · JPL
79383 1997 GU5 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79384 1997 GJ6 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79385 1997 GA7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79386 1997 GP10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79387 1997 GV11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79388 1997 GC13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79389 1997 GW13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79390 1997 GK14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79391 1997 GZ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79392 1997 GC15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79393 1997 GH18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79394 1997 GM18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79395 1997 GP21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79396 1997 GE23 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79397 1997 GG24 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79398 1997 GG27 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79399 1997 GC30 13/04/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
79400 1997 HQ2 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL