Danh sách tiểu hành tinh/79201–79300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79201 1993 UY4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79202 1993 UV5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
79203 1993 UC6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79204 1993 UH7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
79205 1993 UN8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79206 1993 VX1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
79207 1994 AW9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79208 1994 AF12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79209 1994 AT12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
79210 1994 CX17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79211 1994 CB18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
79212 1994 ET 06/03/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,5 km MPC · JPL
79213 1994 EX 08/03/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
79214 1994 GS6 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79215 1994 HU 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79216 1994 JH3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79217 1994 JR4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79218 1994 JU7 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79219 1994 LN 05/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79220 1994 PO1 12/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
79221 1994 PN7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79222 1994 PQ8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79223 1994 PM12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79224 1994 PS12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79225 1994 PF16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79226 1994 PM16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79227 1994 PK17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79228 1994 PP17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79229 1994 PE20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79230 1994 PP21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79231 1994 PO22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79232 1994 PH25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79233 1994 PK25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
79234 1994 PC26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79235 1994 PQ28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79236 1994 PB31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79237 1994 PC31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79238 1994 PM36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79239 1994 PY37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
79240 Rosanna 1994 QD 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
79241 Fulviobressan 1994 QE 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
79242 1994 RE 03/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 8,5 km MPC · JPL
79243 1994 RA1 09/09/1994 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
79244 1994 RT1 01/09/1994 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
79245 1994 RL23 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79246 1994 SC6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79247 1994 SL7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79248 1994 TJ 06/10/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,0 km MPC · JPL
79249 1994 TL 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
79250 1994 TD5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79251 1994 TW8 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79252 1994 TR11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79253 1994 UQ7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79254 Tsuda 1994 YJ 23/12/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 2,6 km MPC · JPL
79255 1994 YY3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
79256 1995 BO10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79257 1995 CS6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79258 1995 DP1 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
79259 1995 DR9 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79260 1995 EN3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79261 1995 FE15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79262 1995 FU19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79263 1995 HK5 29/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79264 1995 MC4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79265 1995 OV2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
79266 1995 OV3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79267 1995 OE6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79268 1995 OW13 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
79269 1995 QG1 19/08/1995 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
79270 1995 QK8 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79271 Bellagio 1995 SJ5 28/09/1995 Sormano V. Giuliani, G. Ventre 1,5 km MPC · JPL
79272 1995 SN6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
79273 1995 SQ11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
79274 1995 SG16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79275 1995 SB21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
79276 1995 SM22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79277 1995 SB25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79278 1995 SA28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79279 1995 SQ28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
79280 1995 SE32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
79281 1995 SN32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79282 1995 SU32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
79283 1995 SN42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79284 1995 SJ43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79285 1995 SP53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
79286 Hexiantu 1995 SQ53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
79287 1995 SQ58 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79288 1995 SY71 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79289 1995 TY6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79290 1995 TE11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79291 1995 UG6 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
79292 1995 UH11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79293 1995 UM25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
79294 1995 UR42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79295 1995 UT42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79296 1995 VE6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79297 1995 VK8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79298 1995 VO13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79299 1995 WS2 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
79300 1995 WP10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL