Danh sách tiểu hành tinh/79101–79200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79101 1981 EJ31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
79102 1981 EP31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
79103 1981 EO32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
79104 1981 EK33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
79105 1981 EY33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79106 1981 EW34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79107 1981 EX37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
79108 1981 EB38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79109 1981 EN39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
79110 1981 EH40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
79111 1981 ES40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
79112 1981 EE42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79113 1981 EP45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79114 1981 EJ46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
79115 1984 JK 09/05/1984 Palomar J. Gibson 2,2 km MPC · JPL
79116 1984 ST6 27/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
79117 Brydonejack 1988 QC1 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,9 km MPC · JPL
79118 1989 GY5 05/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
79119 1989 SC10 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 9,7 km MPC · JPL
79120 1989 TS4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
79121 1990 EG1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79122 1990 RV7 14/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
79123 1990 RT8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
79124 1990 RU8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
79125 1990 SZ4 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
79126 1990 SO6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79127 1990 SK8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79128 1990 SB13 22/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
79129 Robkoldewey 1990 TX11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
79130 Bandanomori 1990 UC2 26/10/1990 Geisei T. Seki 3,7 km MPC · JPL
79131 1990 UN4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79132 1990 VR4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
79133 1990 VG5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79134 1990 VO8 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79135 1991 JV 08/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79136 1991 ND4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 1,7 km MPC · JPL
79137 1991 PD15 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
79138 Mansfeld 1991 RS4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
79139 1991 SP 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
79140 1991 SX2 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79141 1991 TB 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
79142 1991 VR2 01/11/1991 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
79143 1992 BQ2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
79144 Cervantes 1992 CM3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
79145 1992 EL13 02/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
79146 1992 JP3 02/05/1992 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
79147 1992 RG3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79148 1992 SN3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
79149 Kajigamori 1992 UR4 27/10/1992 Geisei T. Seki 2,2 km MPC · JPL
79150 1992 UR7 23/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79151 1992 YS3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79152 Abukumagawa 1993 FX3 17/03/1993 Geisei T. Seki 2,4 km MPC · JPL
79153 1993 FV4 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79154 1993 FF5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79155 1993 FN8 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
79156 1993 FA12 17/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79157 1993 FE16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79158 1993 FB17 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
79159 1993 FP17 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
79160 1993 FO19 17/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
79161 1993 FW19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
79162 1993 FU20 19/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
79163 1993 FK24 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79164 1993 FE27 21/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
79165 1993 FR27 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
79166 1993 FU29 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79167 1993 FM32 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
79168 1993 FP33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
79169 1993 FY33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79170 1993 FT34 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79171 1993 FM37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
79172 1993 FX38 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
79173 1993 FE41 19/03/1993 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
79174 1993 FC46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79175 1993 FU47 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79176 1993 FA50 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
79177 1993 FG50 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79178 1993 FN54 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79179 1993 FX56 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79180 1993 FR62 19/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
79181 1993 FT75 21/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
79182 1993 FS82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
79183 1993 KY 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79184 1993 KO3 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79185 1993 OZ3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
79186 1993 QN 20/08/1993 Palomar E. F. Helin, J. Alu 3,9 km MPC · JPL
79187 1993 QL8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
79188 1993 QF9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79189 1993 RB8 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79190 1993 TT9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
79191 1993 TU14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79192 1993 TG16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79193 1993 TW17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79194 1993 TZ18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
79195 1993 TZ24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79196 1993 TD33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79197 1993 TE33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
79198 1993 TL33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
79199 1993 TN37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
79200 1993 UH4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL