Danh sách tiểu hành tinh/77301–77400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77301 2001 FL77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77302 2001 FO77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77303 2001 FG78 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77304 2001 FP78 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77305 2001 FR78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77306 2001 FH79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77307 2001 FJ79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77308 2001 FR79 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77309 2001 FU79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77310 2001 FD81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77311 2001 FL81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77312 2001 FO81 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77313 2001 FY81 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77314 2001 FE82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77315 2001 FL82 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77316 2001 FY82 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77317 2001 FJ83 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77318 Danieltsui 2001 FL86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77319 2001 FJ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
77320 2001 FO87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77321 2001 FS87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77322 2001 FO90 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77323 2001 FU90 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77324 2001 FY90 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77325 2001 FG91 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77326 2001 FV92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77327 2001 FX92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77328 2001 FZ92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77329 2001 FL93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77330 2001 FB94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77331 2001 FH94 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77332 2001 FH95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77333 2001 FL96 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77334 2001 FR96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77335 2001 FU96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77336 2001 FW96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77337 2001 FX97 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77338 2001 FS98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
77339 2001 FT98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77340 2001 FL101 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77341 2001 FO101 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77342 2001 FH102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77343 2001 FN102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
77344 2001 FS103 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77345 2001 FH104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77346 2001 FC108 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
77347 2001 FB109 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77348 2001 FG110 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77349 2001 FG114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
77350 2001 FN118 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77351 2001 FT119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
77352 2001 FV119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
77353 2001 FE121 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77354 2001 FM121 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
77355 2001 FE123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
77356 2001 FS123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
77357 2001 FW125 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77358 2001 FT126 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77359 2001 FU128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77360 2001 FX128 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77361 2001 FP129 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77362 2001 FB130 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77363 2001 FO130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
77364 2001 FQ130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
77365 2001 FP131 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77366 2001 FQ133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
77367 2001 FC134 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77368 2001 FL134 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
77369 2001 FT134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77370 2001 FB135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
77371 2001 FF136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77372 2001 FL136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
77373 2001 FN136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
77374 2001 FT136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
77375 2001 FV136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
77376 2001 FC137 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
77377 2001 FJ137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77378 2001 FE138 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77379 2001 FU139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
77380 2001 FP140 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77381 2001 FE141 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77382 2001 FZ143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77383 2001 FG144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77384 2001 FZ144 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
77385 2001 FM148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
77386 2001 FV148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77387 2001 FY148 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77388 2001 FA150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
77389 2001 FW150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77390 2001 FA151 24/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77391 2001 FZ151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
77392 2001 FV152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77393 2001 FK155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77394 2001 FB159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77395 2001 FG159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
77396 2001 FM159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77397 2001 FQ160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
77398 2001 FT160 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77399 2001 FV160 29/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77400 2001 FO162 31/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL