Danh sách tiểu hành tinh/72801–72900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72801 Manzanera 2001 FE192 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
72802 Wetton 2001 FT192 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
72803 2001 GD 01/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
72804 Caldentey 2001 GQ 11/04/2001 Majorca S. Sánchez 4,1 km MPC · JPL
72805 2001 GN1 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72806 2001 GA5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72807 2001 GG5 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72808 2001 GS5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
72809 2001 GW5 13/04/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
72810 2001 GJ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72811 2001 GN7 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72812 2001 GB8 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72813 2001 GP8 15/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72814 2001 GX8 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
72815 2001 GY8 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72816 2001 GJ9 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
72817 2001 GH11 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72818 2001 HM 16/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
72819 Brunet 2001 HX 18/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 7,5 km MPC · JPL
72820 2001 HR1 17/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72821 2001 HW2 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72822 2001 HF3 17/04/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
72823 2001 HO3 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72824 2001 HG4 19/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
72825 2001 HZ5 18/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72826 2001 HD7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
72827 Maxaub 2001 HT8 23/04/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
72828 2001 HG10 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72829 2001 HQ11 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72830 2001 HL13 18/04/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
72831 2001 HJ14 23/04/2001 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
72832 2001 HW14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
72833 2001 HL15 21/04/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
72834 Guywells 2001 HQ16 25/04/2001 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
72835 2001 HE19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
72836 2001 HF22 23/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72837 2001 HQ24 24/04/2001 Farpoint Farpoint Obs. 3,6 km MPC · JPL
72838 2001 HM29 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
72839 2001 HS31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
72840 2001 HW31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
72841 2001 HC32 27/04/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 5,3 km MPC · JPL
72842 2001 HY32 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72843 2001 HP33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72844 2001 HL34 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72845 2001 HP34 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72846 2001 HY35 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72847 2001 HD36 29/04/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
72848 2001 HV36 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72849 2001 HK40 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72850 2001 HV40 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72851 2001 HW41 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72852 2001 HD42 16/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
72853 2001 HE42 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72854 2001 HK43 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
72855 2001 HX43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72856 2001 HB45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72857 2001 HL46 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
72858 2001 HO46 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72859 2001 HS46 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72860 2001 HL48 21/04/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
72861 2001 HN49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72862 2001 HE50 21/04/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
72863 2001 HJ51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72864 2001 HD54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
72865 2001 HK58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
72866 2001 HQ58 25/04/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
72867 2001 HU58 25/04/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
72868 2001 HE59 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72869 2001 HE62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72870 2001 HT65 30/04/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72871 2001 JM3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
72872 2001 JT3 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
72873 2001 JX4 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
72874 2001 JF6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
72875 2001 JC8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
72876 Vauriot 2001 KH2 20/05/2001 Pises Pises Obs. 3,8 km MPC · JPL
72877 2001 KL2 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,3 km MPC · JPL
72878 2001 KD4 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72879 2001 KR5 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72880 2001 KP7 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72881 2001 KU7 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72882 2001 KM9 18/05/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
72883 2001 KJ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72884 2001 KK12 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
72885 2001 KJ14 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72886 2001 KC18 21/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
72887 2001 KE19 18/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72888 2001 KW25 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
72889 2001 KG26 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72890 2001 KF29 21/05/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72891 2001 KL31 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72892 2001 KH38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72893 2001 KG43 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72894 2001 KE45 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72895 2001 KA52 16/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72896 2001 KA54 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72897 2001 KM55 22/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72898 2001 KO56 23/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72899 2001 KA61 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
72900 2001 KB61 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL