Danh sách tiểu hành tinh/62701–62800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62701 Davidrankin 2000 TS32 07/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,6 km MPC · JPL
62702 2000 TU32 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62703 2000 TG34 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
62704 2000 TT35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
62705 2000 TY36 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62706 2000 TD38 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62707 2000 TF38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62708 2000 TX38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62709 2000 TR39 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62710 2000 TF40 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62711 2000 TK42 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62712 2000 TO42 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62713 2000 TS42 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62714 2000 TB43 01/10/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
62715 2000 TR43 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62716 2000 TS44 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62717 2000 TW44 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
62718 2000 TR45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62719 2000 TB47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
62720 2000 TH48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62721 2000 TM50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62722 2000 TQ50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62723 2000 TG51 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62724 2000 TL51 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62725 2000 TW51 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62726 2000 TN55 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
62727 2000 TQ55 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62728 2000 TV56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
62729 2000 TY58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
62730 2000 TE59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62731 2000 TO59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
62732 2000 TQ59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
62733 2000 TX59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62734 2000 TX60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
62735 2000 TY60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
62736 2000 TZ60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
62737 2000 TR61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62738 2000 TW61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
62739 2000 TW62 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62740 2000 TU64 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
62741 2000 TR66 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62742 2000 TD68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
62743 2000 UA1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
62744 2000 UX1 20/10/2000 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 9,8 km MPC · JPL
62745 2000 UY1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
62746 2000 UE2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
62747 2000 UB3 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
62748 2000 UV3 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62749 2000 UM4 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62750 2000 UO4 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62751 2000 UD5 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62752 2000 UB6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62753 2000 UM7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62754 2000 US7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62755 2000 UF8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62756 2000 UN8 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62757 2000 UU8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62758 2000 UH9 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62759 2000 UK9 24/10/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
62760 2000 UR9 24/10/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
62761 2000 UA12 18/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62762 2000 UB12 18/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62763 2000 UG12 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62764 2000 UL13 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,7 km MPC · JPL
62765 2000 UH14 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62766 2000 UB15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62767 2000 UQ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62768 2000 UT17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62769 2000 UB18 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62770 2000 UK18 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
62771 2000 UN18 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62772 2000 UY19 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62773 2000 UB20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62774 2000 UE20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62775 2000 UG20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62776 2000 UR20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62777 2000 UE21 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62778 2000 UU21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62779 2000 UC22 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62780 2000 UF22 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62781 2000 UE23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62782 2000 UF23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62783 2000 UO23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62784 2000 UW23 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62785 2000 UC24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62786 2000 UQ24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62787 2000 UH25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62788 2000 UW25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62789 2000 UZ25 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62790 2000 UL26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62791 2000 UT26 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62792 2000 UV28 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62793 2000 UZ28 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
62794 Scheirich 2000 UV30 30/10/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,7 km MPC · JPL
62795 2000 UY34 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62796 2000 UO35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62797 2000 UH36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62798 2000 UO36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62799 2000 UQ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62800 2000 UT36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL