Danh sách tiểu hành tinh/62601–62700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62601 2000 SH318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
62602 2000 SJ318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
62603 2000 SD320 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
62604 2000 SU320 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
62605 2000 SV320 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62606 2000 SK325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
62607 2000 SZ330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
62608 2000 SD332 23/09/2000 Mauna Kea B. Gladman 6,8 km MPC · JPL
62609 2000 SF333 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
62610 2000 SV333 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
62611 2000 SX334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62612 2000 SQ335 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
62613 2000 SF336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
62614 2000 SS339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
62615 2000 SA340 25/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
62616 2000 SF343 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62617 2000 SW344 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62618 2000 SD348 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62619 2000 SE348 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62620 2000 SA350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
62621 2000 SC350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62622 2000 SQ350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
62623 2000 SS350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
62624 2000 SX350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
62625 2000 SG351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62626 2000 SK351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
62627 2000 SH352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62628 2000 SL352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
62629 2000 SO354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
62630 2000 SZ354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
62631 2000 SM355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
62632 2000 SB356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
62633 2000 SC356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
62634 2000 SL356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
62635 2000 SO356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
62636 2000 SX356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
62637 2000 SZ356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
62638 2000 SJ357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62639 2000 SS357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
62640 2000 SR358 24/09/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
62641 2000 SZ358 25/09/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
62642 2000 SN359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
62643 2000 SH360 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
62644 2000 SP360 26/09/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
62645 2000 SW360 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
62646 2000 SO361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62647 2000 SY362 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62648 2000 SC363 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62649 2000 SS363 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62650 2000 SV363 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62651 2000 SB364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62652 2000 SC364 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62653 2000 SP364 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62654 2000 SX364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
62655 2000 SY364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
62656 2000 SJ365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
62657 2000 SK365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62658 2000 SN365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
62659 2000 SU365 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
62660 2000 SV365 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62661 2000 SK366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
62662 2000 SN366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62663 2000 SY366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62664 2000 SP367 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62665 2000 SU370 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
62666 Rainawessen 2000 TA 01/10/2000 Farpoint G. Hug 9,5 km MPC · JPL
62667 2000 TC 01/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,4 km MPC · JPL
62668 2000 TR2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62669 2000 TT2 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62670 2000 TK8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62671 2000 TE10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62672 2000 TY10 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62673 2000 TZ10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62674 2000 TL11 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62675 2000 TL12 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62676 2000 TQ13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62677 2000 TE14 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62678 2000 TD15 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62679 2000 TK15 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62680 2000 TV15 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62681 2000 TJ17 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62682 2000 TP17 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62683 2000 TG19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62684 2000 TJ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62685 2000 TR19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62686 2000 TD20 01/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62687 2000 TB21 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62688 2000 TQ21 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62689 2000 TV22 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62690 2000 TS23 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62691 2000 TA24 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62692 2000 TE24 02/10/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
62693 2000 TM24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62694 2000 TV24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62695 2000 TW24 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62696 2000 TT25 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62697 2000 TV25 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62698 2000 TO28 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62699 2000 TQ28 05/10/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
62700 2000 TA30 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL