Danh sách tiểu hành tinh/52801–52900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52801 1998 QG63 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
52802 1998 QP67 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52803 1998 QO71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52804 1998 QT72 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52805 1998 QT76 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52806 1998 QE79 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52807 1998 QZ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52808 1998 QE86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
52809 1998 QQ91 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
52810 1998 QS91 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52811 1998 QJ92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52812 1998 QR92 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
52813 1998 QT94 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52814 1998 QE98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52815 1998 QP98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52816 1998 QX98 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
52817 1998 QF99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
52818 1998 QH103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
52819 1998 QK104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52820 1998 RS2 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
52821 1998 RU4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52822 1998 RN6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
52823 1998 RA7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52824 1998 RN16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52825 1998 RM28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52826 1998 RK34 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
52827 1998 RY38 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
52828 1998 RP39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52829 1998 RP43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52830 1998 RN46 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52831 1998 RA47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52832 1998 RD49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52833 1998 RK51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52834 1998 RV53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52835 1998 RN54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52836 1998 RK55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52837 1998 RL55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52838 1998 RW55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52839 1998 RZ55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52840 1998 RF56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52841 1998 RR59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52842 1998 RV59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52843 1998 RX62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52844 1998 RB66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52845 1998 RH67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52846 1998 RL67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52847 1998 RU67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52848 1998 RY71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52849 1998 RU72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52850 1998 RG73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52851 1998 RR74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52852 1998 RB75 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52853 1998 RG76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52854 1998 RR76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52855 1998 RW76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52856 1998 RD77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52857 1998 RT78 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52858 1998 RF79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52859 1998 RG79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52860 1998 SX 16/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
52861 1998 SG4 18/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52862 1998 SR4 19/09/1998 Stroncone V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
52863 1998 SJ13 21/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
52864 1998 SR21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
52865 1998 SH22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
52866 1998 ST23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
52867 1998 SD25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
52868 1998 SJ25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52869 1998 SZ25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
52870 1998 SC26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
52871 1998 SR27 25/09/1998 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
52872 Okyrhoe 1998 SG35 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 36 km MPC · JPL
52873 1998 SP35 22/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
52874 1998 SD36 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52875 1998 SB43 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
52876 1998 SQ43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
52877 1998 SU43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
52878 1998 SU45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52879 1998 SL50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52880 1998 SW52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52881 1998 SN53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52882 1998 ST53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
52883 1998 SO54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52884 1998 SX54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
52885 1998 SB56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
52886 1998 SF56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52887 1998 SL58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52888 1998 SZ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
52889 1998 SH61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52890 1998 SL61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52891 1998 SM61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
52892 1998 SR62 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
52893 1998 SD63 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
52894 1998 SL64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
52895 1998 SE65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52896 1998 SC66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52897 1998 SE66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
52898 1998 SO67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52899 1998 ST67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52900 1998 SO70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL