Danh sách tiểu hành tinh/51801–51900

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51801 2001 NZ2 12/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
51802 2001 NF4 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
51803 2001 NN7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
51804 2001 NP8 14/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
51805 2001 NY12 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51806 2001 NN18 12/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
51807 2001 NX19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
51808 2001 OM1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
51809 2001 OQ1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
51810 2001 ON5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
51811 2001 OP5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
51812 2001 OE7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
51813 2001 OT8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
51814 2001 OZ8 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
51815 2001 OM10 19/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
51816 2001 OY12 21/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
51817 2001 OA13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
51818 2001 OM15 18/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
51819 2001 OZ15 19/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
51820 2001 OT19 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
51821 2001 OV20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
51822 2001 OB25 16/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
51823 Rickhusband 2001 OY28 18/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
51824 Mikeanderson 2001 OE30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
51825 Davidbrown 2001 OQ33 19/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51826 Kalpanachawla 2001 OB34 19/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
51827 Laurelclark 2001 OH38 20/07/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
51828 Ilanramon 2001 OU39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
51829 Williemccool 2001 OD41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
51830 2001 OO44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
51831 2001 OT44 23/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
51832 2001 OS46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
51833 2001 OP47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51834 2001 OV47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51835 2001 OF52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51836 2001 OH56 26/07/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
51837 2001 OA59 21/07/2001 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
51838 2001 OC61 21/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
51839 2001 OF65 22/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
51840 2001 OH65 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
51841 2001 OO65 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
51842 2001 OQ68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
51843 2001 OF83 27/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
51844 2001 ON83 27/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51845 2001 OO83 27/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51846 2001 OT88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
51847 2001 OV88 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51848 2001 OZ89 23/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
51849 2001 OX90 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
51850 2001 OJ92 22/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51851 2001 OC93 24/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51852 2001 OB95 29/07/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
51853 2001 OY96 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
51854 2001 OG100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
51855 2001 OK102 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51856 2001 OT103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
51857 2001 OA105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
51858 2001 OQ105 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
51859 2001 OR107 30/07/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51860 2001 OS107 30/07/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51861 2001 PD 01/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
51862 2001 PH 04/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
51863 2001 PQ 06/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
51864 2001 PW 02/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
51865 2001 PR2 03/08/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
51866 2001 PH3 04/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
51867 2001 PC4 05/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51868 2001 PE4 06/08/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
51869 2001 PR4 05/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
51870 2001 PC6 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
51871 2001 PH8 11/08/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
51872 2001 PN9 10/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 11 km MPC · JPL
51873 2001 PX19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
51874 2001 PZ28 15/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 13 km MPC · JPL
51875 2001 PG34 10/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
51876 2001 PU41 11/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51877 2001 PO46 12/08/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
51878 2001 PP46 13/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51879 2001 PA47 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
51880 2001 PV52 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
51881 2001 PF58 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
51882 2001 QM6 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51883 2001 QO8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51884 2001 QS10 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51885 2001 QD14 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51886 2001 QV16 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51887 2001 QA17 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51888 2001 QZ17 16/08/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
51889 2001 QC18 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
51890 2001 QH18 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51891 2001 QS19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51892 2001 QB25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51893 2001 QD25 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
51894 2001 QU26 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
51895 Biblialexa 2001 QX33 19/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
51896 2001 QY34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51897 2001 QN35 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
51898 2001 QS36 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
51899 2001 QD37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51900 2001 QF37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL