Danh sách tiểu hành tinh/477301–477400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477301 2009 SC205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477302 2009 ST209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477303 2009 SY222 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477304 2009 SM225 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477305 2009 SJ253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477306 2009 SD257 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477307 2009 SS275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477308 2009 SZ287 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477309 2009 SB289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
477310 2009 SZ294 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477311 2009 SR302 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477312 2009 SW306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477313 2009 SG313 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
477314 2009 SX327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477315 2009 SO333 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477316 2009 SE342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477317 2009 SO342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477318 2009 SR345 19/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
477319 2009 SQ347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
477320 2009 SV349 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477321 2009 SZ349 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477322 2009 SV357 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477323 2009 TE1 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477324 2009 TF2 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477325 2009 TK2 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477326 2009 TQ7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
477327 2009 TB8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477328 2009 TR19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477329 2009 TG21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
477330 2009 TV21 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477331 2009 TW22 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
477332 2009 TE29 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477333 2009 TA33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477334 2009 TE33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477335 2009 TV42 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
477336 2009 TY43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477337 2009 TU46 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477338 2009 UE3 18/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,5 km MPC · JPL
477339 2009 UZ11 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477340 2009 UB13 17/10/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
477341 2009 UJ16 14/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
477342 2009 UK19 23/10/2009 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
477343 2009 UD27 21/10/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
477344 2009 UB33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477345 2009 UC34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477346 2009 UW36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477347 2009 UQ37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477348 2009 UG39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477349 2009 UV39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477350 2009 UE52 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477351 2009 UF63 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477352 2009 UM68 18/10/2009 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
477353 2009 UR68 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477354 2009 UR76 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477355 2009 UX79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477356 2009 UM85 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477357 2009 UL87 24/10/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477358 2009 UB88 23/10/2009 Marly P. Kocher 780 m MPC · JPL
477359 2009 UV91 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
477360 2009 UG93 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477361 2009 US93 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 550 m MPC · JPL
477362 2009 UT98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477363 2009 UU100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
477364 2009 UT101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477365 2009 UT104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477366 2009 UQ106 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
477367 2009 UM107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477368 2009 UZ107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477369 2009 UP113 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477370 2009 UM115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477371 2009 UO118 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477372 2009 UB127 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477373 2009 UO131 26/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477374 2009 UZ132 22/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
477375 2009 UE137 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
477376 2009 UO141 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477377 2009 UO149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477378 2009 UP149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477379 2009 VO 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477380 2009 VF4 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
477381 2009 VG12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477382 2009 VR18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477383 2009 VJ19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477384 2009 VY22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477385 2009 VH24 10/11/2009 Nogales I. Robbins 620 m MPC · JPL
477386 2009 VU25 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477387 2009 VV26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477388 2009 VB28 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477389 2009 VV28 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477390 2009 VQ32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477391 2009 VO37 08/11/2009 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
477392 2009 VO38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477393 2009 VH43 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477394 2009 VG45 11/11/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
477395 2009 VA46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477396 2009 VA49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477397 2009 VF51 15/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
477398 2009 VZ54 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477399 2009 VL57 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
477400 2009 VN58 15/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL