Danh sách tiểu hành tinh/475301–475400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475301 2005 XF68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475302 2005 XZ69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
475303 2005 XB72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475304 2005 XB78 10/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,2 km MPC · JPL
475305 2005 XZ79 08/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475306 2005 YR1 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
475307 2005 YP13 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475308 2005 YR15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475309 2005 YB23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475310 2005 YU29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475311 2005 YA31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475312 2005 YU45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475313 2005 YC57 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475314 2005 YD82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475315 2005 YW100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475316 2005 YL107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475317 2005 YX113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475318 2005 YZ126 27/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475319 2005 YS148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475320 2005 YE162 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475321 2005 YU167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
475322 2005 YE187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475323 2005 YK199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475324 2005 YO199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475325 2005 YJ207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475326 2005 YL224 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475327 2005 YN228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475328 2005 YC235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475329 2005 YV271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475330 2005 YX276 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475331 2006 AY18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475332 2006 AK27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475333 2006 AR28 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475334 2006 AW34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475335 2006 AQ42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
475336 2006 AN82 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475337 2006 AT104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475338 2006 AV104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475339 2006 BF1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475340 2006 BR28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
475341 2006 BF48 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475342 2006 BP66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475343 2006 BX69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475344 2006 BO98 28/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
475345 2006 BJ107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475346 2006 BM110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475347 2006 BG111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475348 2006 BK140 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475349 2006 BR146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475350 2006 BB161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475351 2006 BP164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475352 2006 BF193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475353 2006 BX234 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475354 2006 CE 01/02/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
475355 2006 CP2 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475356 2006 CQ5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475357 2006 CB12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475358 2006 CY15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475359 2006 CC26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475360 2006 CH48 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475361 2006 CX67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475362 2006 CE68 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475363 2006 DE32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475364 2006 DD37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475365 2006 DC43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475366 2006 DU45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475367 2006 DA114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475368 2006 DG116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475369 2006 DC128 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
475370 2006 DV132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475371 2006 DQ134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475372 2006 DN154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475373 2006 DV165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475374 2006 DP216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475375 2006 EY1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 890 m MPC · JPL
475376 2006 ET16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475377 2006 EO34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475378 2006 ES73 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
475379 2006 FX13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475380 2006 FF25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475381 2006 FV54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475382 2006 GZ3 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475383 2006 GP5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475384 2006 GN19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
475385 2006 GH20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475386 2006 GT21 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475387 2006 GA28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475388 2006 GK38 02/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
475389 2006 GR51 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
475390 2006 HN7 19/04/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
475391 2006 HW30 02/04/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
475392 2006 HY32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475393 2006 HW35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475394 2006 HJ43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475395 2006 HN49 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475396 2006 HE58 19/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
475397 2006 HK74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475398 2006 HU88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475399 2006 HK106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475400 2006 HH117 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL