Danh sách tiểu hành tinh/463201–463300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463201 2012 CH18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463202 2012 CG25 21/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
463203 2012 CO26 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463204 2012 CO34 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463205 2012 CZ39 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463206 2012 CJ42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463207 2012 CQ43 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463208 2012 CH47 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463209 2012 CJ47 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463210 2012 CA50 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463211 2012 CW50 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463212 2012 DY5 26/07/2006 Oukaïmeden NEAT 1,1 km MPC · JPL
463213 2012 DX7 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
463214 2012 DD18 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463215 2012 DY28 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463216 2012 DU30 23/02/2012 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
463217 2012 DQ34 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463218 2012 DW34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463219 2012 DN39 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463220 2012 DK45 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463221 2012 DH47 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463222 2012 DA58 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463223 2012 DG58 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463224 2012 DG62 22/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
463225 2012 DW81 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463226 2012 DV82 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463227 2012 DK83 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
463228 2012 DA90 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463229 2012 DV92 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463230 2012 DE94 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463231 2012 DX94 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463232 2012 DF96 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463233 2012 EH3 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463234 2012 EL4 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463235 2012 EP6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
463236 2012 EJ9 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463237 2012 ES11 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463238 2012 EO16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463239 2012 ED17 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463240 2012 FC 14/05/2008 Piszkéstető Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463241 2012 FJ5 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463242 2012 FK13 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463243 2012 FV17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
463244 2012 FX28 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463245 2012 FE36 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463246 2012 FO36 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463247 2012 FH39 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463248 2012 FK43 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463249 2012 FM47 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463250 2012 FH50 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463251 2012 FQ58 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
463252 2012 FJ59 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463253 2012 FR66 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463254 2012 FB69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463255 2012 FT75 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463256 2012 FU80 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463257 2012 GG1 02/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
463258 2012 GJ1 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463259 2012 GL1 10/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463260 2012 GB2 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463261 2012 GT3 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463262 2012 GE7 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
463263 2012 GO7 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463264 2012 GQ7 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463265 2012 GX9 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463266 2012 GP13 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463267 2012 GS13 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463268 2012 GT13 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463269 2012 GT23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463270 2012 GG25 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463271 2012 GU25 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463272 2012 GT34 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463273 2012 GU37 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463274 2012 GK38 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463275 2012 GS38 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463276 2012 GW38 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463277 2012 HW7 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
463278 2012 HS9 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463279 2012 HM11 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463280 2012 HZ11 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
463281 2012 HN14 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463282 2012 HR15 22/04/2012 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
463283 2012 HS16 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463284 2012 HY19 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463285 2012 HY21 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463286 2012 HH27 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463287 2012 HS27 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463288 2012 HP28 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
463289 2012 HN31 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463290 2012 HE32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463291 2012 HG32 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463292 2012 HR33 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463293 2012 HO40 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
463294 2012 HS47 18/04/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463295 2012 HL48 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463296 2012 HM59 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463297 2012 HV66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463298 2012 HX70 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463299 2012 HQ74 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463300 2012 HE79 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL