Danh sách tiểu hành tinh/463901–464000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463901 2014 UM112 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463902 2014 UB117 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463903 2014 UD118 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
463904 2014 UN118 08/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
463905 2014 UR119 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463906 2014 UR120 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463907 2014 US120 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
463908 2014 UO121 03/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
463909 2014 US124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463910 2014 UN126 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463911 2014 UW130 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463912 2014 UA132 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463913 2014 UP132 16/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
463914 2014 UL135 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
463915 2014 UR136 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463916 2014 UL137 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
463917 2014 UY138 15/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
463918 2014 UN142 25/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
463919 2014 UN143 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463920 2014 UU147 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463921 2014 UD149 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463922 2014 UR150 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463923 2014 US153 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463924 2014 UG156 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463925 2014 UV157 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463926 2014 UY162 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463927 2014 UP163 10/01/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463928 2014 UF167 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
463929 2014 UU169 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463930 2014 UA180 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463931 2014 UB183 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463932 2014 UB184 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463933 2014 UE185 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463934 2014 UJ187 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
463935 2014 UZ189 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463936 2014 UV192 27/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463937 2014 UT193 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463938 2014 UE195 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463939 2014 UD197 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463940 2014 UE198 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463941 2014 UK198 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463942 2014 UV201 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463943 2014 UM203 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463944 2014 UM204 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463945 2014 UC208 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463946 2014 UV209 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463947 2014 UN214 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463948 2014 UT214 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463949 2014 US215 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463950 2014 VH 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463951 2014 VV 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
463952 2014 VX3 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
463953 2014 VQ5 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463954 2014 VY5 24/09/2003 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
463955 2014 VW7 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463956 2014 VC9 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
463957 2014 VC12 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463958 2014 VU13 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
463959 2014 VE14 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
463960 2014 VS17 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463961 2014 VC22 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463962 2014 VL23 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
463963 2014 VX24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463964 2014 VY24 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
463965 2014 VA27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463966 2014 VN27 23/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
463967 2014 VS31 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463968 2014 VQ32 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
463969 2014 WR 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463970 2014 WW2 28/03/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
463971 2014 WS3 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463972 2014 WB5 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463973 2014 WF5 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463974 2014 WY9 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463975 2014 WO16 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
463976 2014 WN17 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463977 2014 WW20 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463978 2014 WM26 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463979 2014 WF35 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463980 2014 WN40 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463981 2014 WK41 14/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463982 2014 WR41 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463983 2014 WE42 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463984 2014 WZ46 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463985 2014 WU47 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463986 2014 WN48 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463987 2014 WC50 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
463988 2014 WE50 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463989 2014 WH50 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463990 2014 WZ50 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463991 2014 WB51 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463992 2014 WK51 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463993 2014 WL51 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463994 2014 WX57 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463995 2014 WY59 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463996 2014 WL61 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463997 2014 WY65 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463998 2014 WB67 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
463999 2014 WC67 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464000 2014 WG69 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also