Danh sách tiểu hành tinh/463301–463400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463301 2012 HU79 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
463302 2012 HS80 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463303 2012 HY82 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463304 2012 JA7 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463305 2012 JE9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463306 2012 JF11 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463307 2012 JD20 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463308 2012 JK20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463309 2012 JO22 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
463310 2012 JU24 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463311 2012 JO26 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463312 2012 JT26 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463313 2012 JZ27 20/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
463314 2012 JD30 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463315 2012 JG34 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463316 2012 JB51 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463317 2012 JK51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463318 2012 JQ52 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
463319 2012 JA55 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463320 2012 JF60 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
463321 2012 KZ9 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463322 2012 KD21 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463323 2012 KP25 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463324 2012 KJ28 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
463325 2012 KR31 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463326 2012 KS34 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463327 2012 KP42 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463328 2012 KB43 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463329 2012 KT45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
463330 2012 KE46 19/05/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
463331 2012 KA48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
463332 2012 KC49 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463333 2012 KM50 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463334 2012 LO8 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463335 2012 LO17 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463336 2012 MF3 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463337 2012 MH5 28/03/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
463338 2012 NC1 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463339 2012 OM2 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463340 2012 PR8 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463341 2012 PX13 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
463342 2012 PS21 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463343 2012 PA35 11/08/2012 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
463344 2012 PR39 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463345 2012 PM42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463346 2012 QT10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463347 2012 QT18 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463348 2012 QL21 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463349 2012 QM36 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
463350 2012 QK43 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
463351 2012 QY47 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463352 2012 RF8 16/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
463353 2012 RC13 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463354 2012 RG25 29/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
463355 2012 RJ26 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
463356 2012 RR26 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463357 2012 SH22 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463358 2012 ST40 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
463359 2012 SO56 14/09/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
463360 2012 TU 04/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 270 m MPC · JPL
463361 2012 TT14 13/09/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
463362 2012 TB30 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 3,2 km MPC · JPL
463363 2012 TR44 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463364 2012 TR105 28/06/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
463365 2012 TU132 23/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
463366 2012 TX159 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463367 2012 UQ115 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463368 2012 VU85 14/11/2012 Mount Graham K. Černis, R. P. Boyle 154 km MPC · JPL
463369 2012 WV35 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
463370 2012 XW45 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
463371 2012 XT54 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463372 2013 AT 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463373 2013 AH78 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463374 2013 AC94 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463375 2013 AX96 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
463376 2013 AT105 10/01/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
463377 2013 BH16 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463378 2013 BK25 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463379 2013 BJ45 29/06/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
463380 2013 BY45 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
463381 2013 BM62 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463382 2013 BE64 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463383 2013 CK23 07/05/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
463384 2013 CM33 17/01/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
463385 2013 CT35 20/09/2006 Nogales LONEOS 820 m MPC · JPL
463386 2013 CC55 29/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463387 2013 CT82 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
463388 2013 CL181 11/02/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
463389 2013 ED5 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
463390 2013 EX23 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
463391 2013 EA115 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463392 2013 FF25 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463393 2013 GN28 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463394 2013 GV28 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463395 2013 GH34 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463396 2013 GS34 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463397 2013 GU41 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463398 2013 GD79 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463399 2013 GD89 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463400 2013 GP109 17/05/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL