Danh sách tiểu hành tinh/462301–462400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462301 2008 FK135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462302 2008 GU5 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462303 2008 GV15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462304 2008 GJ46 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462305 2008 GW69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462306 2008 GX75 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462307 2008 GR84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462308 2008 GM89 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462309 2008 GR91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462310 2008 GO97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462311 2008 GY102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462312 2008 GQ121 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462313 2008 GN122 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462314 2008 GR130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
462315 2008 GG145 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462316 2008 HQ8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462317 2008 HO16 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462318 2008 HS19 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462319 2008 HA21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462320 2008 HM27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462321 2008 HR29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462322 2008 HW34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462323 2008 HG46 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462324 2008 HD56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462325 2008 HJ57 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462326 2008 JW10 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462327 2008 JO11 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
462328 2008 JY11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462329 2008 JZ30 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462330 2008 JK33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462331 2008 KG4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462332 2008 KR5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462333 2008 KW29 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462334 2008 KO34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462335 2008 KP34 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462336 2008 KS39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462337 2008 LR3 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462338 2008 NF2 09/07/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
462339 2008 NV3 12/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
462340 2008 OR22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462341 2008 PY4 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
462342 2008 PC22 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
462343 2008 QY8 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462344 2008 QA13 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
462345 2008 QQ17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
462346 2008 QD26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
462347 2008 QK44 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
462348 2008 QO46 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
462349 2008 RZ2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462350 2008 RP29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462351 2008 RG32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462352 2008 RF39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462353 2008 RV41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
462354 2008 RY86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462355 2008 RG104 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462356 2008 RL109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462357 2008 RU109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462358 2008 RK113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462359 2008 RG114 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462360 2008 RL123 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462361 2008 RF125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462362 2008 RS127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462363 2008 RK128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462364 2008 RY137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462365 2008 SZ22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462366 2008 SJ47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462367 2008 SE56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462368 2008 SK60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462369 2008 SP61 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462370 2008 SO96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462371 2008 SX99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462372 2008 ST101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462373 2008 SG104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462374 2008 SV106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462375 2008 SH108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
462376 2008 SX110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462377 2008 SN114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462378 2008 SH116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462379 2008 SN131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462380 2008 SD134 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462381 2008 SM136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462382 2008 SW140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462383 2008 SD154 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462384 2008 SG160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462385 2008 SV161 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462386 2008 SR175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462387 2008 SG178 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462388 2008 ST180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462389 2008 SA187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462390 2008 SB188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462391 2008 SZ196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462392 2008 SC208 27/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
462393 2008 SY221 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462394 2008 SS222 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462395 2008 SM224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462396 2008 SU225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
462397 2008 SH227 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462398 2008 SR231 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462399 2008 SW245 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462400 2008 SD262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL