Danh sách tiểu hành tinh/461201–461300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461201 2015 VN116 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461202 2015 VA118 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461203 2015 VW118 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461204 2015 VO120 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
461205 2015 VW120 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461206 2015 VG121 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461207 2015 VH123 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461208 2015 VM125 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
461209 2015 VV126 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461210 2015 VX127 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461211 2015 VK128 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
461212 2015 VD129 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461213 2015 VY129 09/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
461214 2015 VE130 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461215 2015 VB133 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461216 2015 VF134 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461217 2015 VT134 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461218 2015 VN135 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
461219 2015 VP135 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461220 2015 VU139 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461221 2015 VC140 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461222 2015 VN141 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461223 2015 VV143 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461224 2015 VO144 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
461225 2015 VP144 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461226 2015 VM148 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
461227 2015 VJ150 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
461228 2015 WL2 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461229 2015 WO3 27/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
461230 2015 WP3 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461231 2015 WF4 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461232 2015 WJ4 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
461233 2015 WZ4 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
461234 2015 WE6 29/03/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
461235 2015 WJ6 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461236 2015 WL6 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461237 2015 WP6 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
461238 2015 WQ6 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
461239 2015 WC10 11/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461240 2015 WW13 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461241 2015 WG14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
461242 2015 WL14 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
461243 2015 WP14 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461244 2015 WQ15 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461245 2015 WU15 05/12/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
461246 2015 WZ15 21/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
461247 2015 WJ16 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
461248 2015 XG2 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461249 2015 XL2 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
461250 2015 XP2 25/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
461251 2015 XV5 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461252 2015 XN6 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461253 2015 XC7 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461254 2015 XF9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
461255 2015 XK9 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461256 2015 XR9 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
461257 2015 XM10 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461258 2015 XC13 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461259 2015 XZ29 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461260 2015 XB42 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461261 2015 XZ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461262 2015 XY44 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461263 2015 XY50 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461264 2015 XM53 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461265 2015 XS56 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461266 2015 XD58 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461267 2015 XG58 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461268 2015 XC59 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461269 2015 XU60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
461270 2015 XX60 07/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461271 2015 XF61 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461272 2015 XM62 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461273 2015 XY62 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461274 2015 XB63 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
461275 2015 XK63 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461276 2015 XS63 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461277 2015 XB65 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
461278 2015 XG65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461279 2015 XP65 19/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
461280 2015 XK67 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461281 2015 XW67 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461282 2015 XX68 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461283 2015 XY68 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461284 2015 XZ68 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461285 2015 XF69 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461286 2015 XK69 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461287 2015 XF73 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461288 2015 XM76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461289 2015 XL77 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461290 2015 XM81 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461291 2015 XR96 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461292 2015 XW96 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461293 2015 XM97 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461294 2015 XS100 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461295 2015 XA106 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461296 2015 XO110 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461297 2015 XV111 13/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
461298 2015 XB118 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461299 2015 XM134 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461300 2015 XO135 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL