Danh sách tiểu hành tinh/459601–459700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459601 2013 HQ24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459602 2013 HD25 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459603 2013 HB26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459604 2013 HB28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459605 2013 HH30 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459606 2013 HM31 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459607 2013 HZ42 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459608 2013 HP43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
459609 2013 HM51 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459610 2013 HU59 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459611 2013 HV62 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459612 2013 HS67 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459613 2013 HM73 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459614 2013 HN79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459615 2013 HM107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459616 2013 HS113 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459617 2013 HN115 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459618 2013 HJ116 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459619 2013 HU126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459620 2013 HH130 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459621 2013 HK138 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459622 2013 HR139 10/09/2007 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
459623 2013 JB2 16/09/2009 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
459624 2013 JF2 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459625 2013 JG2 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459626 2013 JP2 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
459627 2013 JC3 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459628 2013 JZ3 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459629 2013 JQ4 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459630 2013 JB5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459631 2013 JF5 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459632 2013 JD11 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459633 2013 JS11 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459634 2013 JX21 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
459635 2013 JJ25 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459636 2013 JB28 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459637 2013 JJ28 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459638 2013 JA31 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459639 2013 JR31 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459640 2013 JE32 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459641 2013 JT33 22/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459642 2013 JY33 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459643 2013 JK36 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459644 2013 JC37 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
459645 2013 JG37 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459646 2013 JM39 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459647 2013 JZ41 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
459648 2013 JL42 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459649 2013 JU46 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459650 2013 JE48 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
459651 2013 JG49 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459652 2013 JG53 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459653 2013 JB61 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459654 2013 KY3 20/10/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
459655 2013 KM4 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459656 2013 KO4 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459657 2013 KP5 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459658 2013 KL7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
459659 2013 KN7 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459660 2013 KJ8 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
459661 2013 KS10 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459662 2013 KM13 01/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
459663 2013 KB15 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459664 2013 KU15 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459665 2013 KV15 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459666 2013 LQ 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459667 2013 LC9 18/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
459668 2013 LD14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459669 2013 LT14 05/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
459670 2013 LM16 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459671 2013 LS21 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459672 2013 LM22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459673 2013 LQ22 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459674 2013 LS22 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459675 2013 LO24 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459676 2013 LO28 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459677 2013 LR32 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459678 2013 LJ33 19/05/2013 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
459679 2013 LS33 23/03/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459680 2013 LV33 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459681 2013 LL34 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459682 2013 ML2 02/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459683 2013 MY5 18/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 270 m MPC · JPL
459684 2013 MH6 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459685 2013 MO6 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459686 2013 MW8 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459687 2013 MX10 11/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
459688 2013 NT8 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459689 2013 NG9 28/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
459690 2013 NT12 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459691 2013 NY12 28/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
459692 2013 NK13 22/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459693 2013 NR15 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459694 2013 NR16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459695 2013 NY16 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459696 2013 NW20 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459697 2013 NV23 17/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
459698 2013 OV8 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459699 2013 OZ9 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459700 2013 PG11 29/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL