Danh sách tiểu hành tinh/459401–459500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459401 2012 KE48 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459402 2012 KT49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459403 2012 KK50 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459404 2012 LR 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459405 2012 LZ5 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459406 2012 LD9 18/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459407 2012 LU14 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459408 2012 LP17 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459409 2012 LY17 16/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
459410 2012 LL20 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459411 2012 LO22 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459412 2012 MR5 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459413 2012 MO15 10/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
459414 2012 NG 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
459415 2012 PQ 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
459416 2012 PO14 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459417 2012 PY27 04/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
459418 2012 QL44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459419 2012 QM48 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459420 2012 QA50 31/12/2007 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
459421 2012 RK 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459422 2012 RA9 01/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
459423 2012 RG9 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459424 2012 RH39 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459425 2012 SE 03/09/2007 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
459426 2012 SF4 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459427 2012 SG25 11/04/2010 WISE WISE 9,7 km MPC · JPL
459428 2012 SC50 13/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
459429 2012 SS51 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459430 2012 SW63 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459431 2012 TG5 31/12/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
459432 2012 TL14 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459433 2012 TG37 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459434 2012 TA65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459435 2012 TE77 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459436 2012 TV81 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459437 2012 TH89 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459438 2012 TZ103 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
459439 2012 TB146 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
459440 2012 TU297 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459441 2012 TN308 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459442 2012 UC18 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
459443 2012 UR85 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
459444 2012 UF158 31/03/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
459445 2012 UC170 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
459446 2012 VR1 02/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
459447 2012 VL38 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459448 2012 VM38 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459449 2012 WO 14/09/1998 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
459450 2012 WX4 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459451 2012 WG32 24/11/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 1,1 km MPC · JPL
459452 2012 XB6 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
459453 2012 XH21 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459454 2012 XY55 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459455 2012 XB56 07/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
459456 2012 XD111 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459457 2012 XG134 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459458 2012 XR134 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
459459 2012 YZ2 10/12/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459460 2012 YT3 15/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
459461 2013 AD 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459462 2013 AY52 06/01/2013 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
459463 2013 AO55 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459464 2013 AZ72 09/01/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
459465 2013 AK112 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459466 2013 BR 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
459467 2013 BZ16 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459468 2013 BC22 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
459469 2013 BO43 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459470 2013 BU45 31/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459471 2013 BT54 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
459472 2013 CA7 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459473 2013 CF16 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459474 2013 CJ18 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459475 2013 CX21 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459476 2013 CL36 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
459477 2013 CE41 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
459478 2013 CT45 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459479 2013 CP47 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459480 2013 CR47 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459481 2013 CR60 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459482 2013 CO68 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459483 2013 CZ73 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459484 2013 CS75 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459485 2013 CS79 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459486 2013 CX103 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459487 2013 CW110 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459488 2013 CJ111 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459489 2013 CH119 09/05/2010 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
459490 2013 CY123 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459491 2013 CC128 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
459492 2013 CO139 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459493 2013 CH143 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459494 2013 CM161 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459495 2013 CJ168 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459496 2013 CH172 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459497 2013 CL174 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459498 2013 CH175 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459499 2013 CS191 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459500 2013 CR195 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL