Danh sách tiểu hành tinh/458701–458800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458701 2011 HZ71 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458702 2011 HT72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
458703 2011 HU73 10/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
458704 2011 HA76 09/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458705 2011 HH83 13/06/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458706 2011 HH84 09/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
458707 2011 HB85 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458708 2011 HK85 11/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458709 2011 HM86 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458710 2011 HZ95 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458711 2011 HW102 12/04/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458712 2011 JV 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458713 2011 JB1 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
458714 2011 JM2 03/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458715 2011 JG7 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458716 2011 JD9 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458717 2011 JP14 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458718 2011 JX14 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458719 2011 JL17 05/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458720 2011 JQ29 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458721 2011 KV1 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458722 2011 KK12 23/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458723 2011 KQ12 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 470 m MPC · JPL
458724 2011 KB14 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458725 2011 KW18 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458726 2011 KM21 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458727 2011 KM23 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458728 2011 LH4 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458729 2011 LO4 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458730 2011 LA20 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
458731 2011 LR23 31/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458732 2011 MD5 30/06/2011 Haleakala Pan-STARRS APO 980 m MPC · JPL
458733 2011 NN2 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458734 2011 OC3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458735 2011 OA39 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
458736 2011 OL44 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458737 2011 OS56 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458738 2011 QB18 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
458739 2011 QE27 17/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458740 2011 QF27 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458741 2011 QH27 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458742 2011 QZ32 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458743 2011 QM34 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458744 2011 QE35 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458745 2011 QY37 27/08/2011 Mayhill-ISON ISON 740 m MPC · JPL
458746 2011 QB42 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458747 2011 QP47 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
458748 2011 QJ72 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458749 2011 QP74 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
458750 2011 QK91 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
458751 2011 QB92 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458752 2011 QS95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458753 2011 QW96 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
458754 2011 RF4 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458755 2011 RU10 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458756 2011 RQ11 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458757 2011 RX16 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458758 2011 SU 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
458759 2011 SP6 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458760 2011 SD10 14/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458761 2011 SV10 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
458762 2011 SJ33 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
458763 2011 SV33 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458764 2011 SY34 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458765 2011 SM49 20/11/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
458766 2011 SR55 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458767 2011 SH57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458768 2011 SK57 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
458769 2011 SF64 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
458770 2011 SH66 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458771 2011 SL67 18/09/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
458772 2011 SP67 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458773 2011 ST84 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458774 2011 SJ87 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
458775 2011 SK97 31/08/2011 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
458776 2011 SP99 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458777 2011 SR103 11/10/1977 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
458778 2011 SN105 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458779 2011 SS108 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458780 2011 SU114 10/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
458781 2011 SY116 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
458782 2011 SD119 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458783 2011 SE119 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
458784 2011 SQ125 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458785 2011 SH128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458786 2011 SB133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458787 2011 SC133 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458788 2011 SE135 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
458789 2011 SL135 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458790 2011 SM140 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
458791 2011 SY160 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458792 2011 SV163 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458793 2011 SS167 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458794 2011 SW170 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458795 2011 SJ171 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458796 2011 SL171 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
458797 2011 SH175 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458798 2011 SG184 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
458799 2011 SU189 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458800 2011 SV189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL