Danh sách tiểu hành tinh/457701–457800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457701 2009 EN25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457702 2009 EM29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
457703 2009 FP1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
457704 2009 FO5 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457705 2009 FN6 26/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457706 2009 FP13 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457707 2009 FJ14 19/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
457708 2009 FO14 20/03/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 750 m MPC · JPL
457709 2009 FN22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457710 2009 FC29 22/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
457711 2009 FU32 02/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457712 2009 FX36 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457713 2009 FT39 27/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457714 2009 FM45 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457715 2009 FD49 26/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457716 2009 FY49 27/03/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457717 2009 FE50 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457718 2009 FA55 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
457719 2009 FT55 16/03/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457720 2009 FP60 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457721 2009 FT60 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
457722 2009 FD63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457723 2009 FM63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457724 2009 FP65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457725 2009 FE66 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457726 2009 FA68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457727 2009 FG68 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457728 2009 FS69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457729 2009 FD70 19/03/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
457730 2009 FH70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457731 2009 FB74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
457732 2009 GT3 15/04/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
457733 2009 HS 16/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457734 2009 HJ3 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457735 2009 HA12 22/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457736 2009 HY12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
457737 2009 HW13 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457738 2009 HE14 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457739 2009 HJ14 17/04/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
457740 2009 HR15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457741 2009 HK16 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457742 2009 HG19 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457743 Balklavs 2009 HW20 18/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 630 m MPC · JPL
457744 2009 HG24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457745 2009 HU40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457746 2009 HT43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
457747 2009 HB49 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457748 2009 HK54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457749 2009 HZ58 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
457750 2009 HE62 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457751 2009 HB68 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457752 2009 HK68 27/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 650 m MPC · JPL
457753 2009 HU69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457754 2009 HD77 28/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457755 2009 HL80 28/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
457756 2009 HL83 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457757 2009 HP88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
457758 2009 HV95 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457759 2009 HY99 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457760 2009 HN105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457761 2009 JT3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457762 2009 JX8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
457763 2009 JD9 20/04/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457764 2009 JS11 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457765 2009 JD18 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457766 2009 KT2 20/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
457767 2009 KF4 24/05/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457768 2009 KN4 23/05/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
457769 2009 KZ4 22/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 690 m MPC · JPL
457770 2009 KA6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
457771 2009 KD11 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457772 2009 KQ37 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457773 2009 LK4 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457774 2009 MP1 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457775 2009 MG8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
457776 2009 NE2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457777 2009 OA1 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
457778 2009 OQ3 22/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
457779 2009 OE21 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
457780 2009 OD25 29/07/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
457781 2009 PP9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457782 2009 PR9 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457783 2009 PS9 28/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457784 2009 PL10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
457785 2009 PJ15 15/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
457786 2009 PQ16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457787 2009 QB 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
457788 2009 QU2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457789 2009 QC4 17/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
457790 2009 QE20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
457791 2009 QM23 15/08/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
457792 2009 QC24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457793 2009 QR28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457794 2009 QS30 21/08/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
457795 2009 QX30 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
457796 2009 QB33 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
457797 2009 QR36 27/05/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457798 2009 QH38 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
457799 2009 QP60 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457800 2009 QT60 19/08/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL