Danh sách tiểu hành tinh/458501–458600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458501 2011 CL25 03/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
458502 2011 CQ27 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
458503 2011 CE30 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458504 2011 CC34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458505 2011 CW36 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
458506 2011 CM39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458507 2011 CH40 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458508 2011 CM42 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
458509 2011 CT44 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458510 2011 CC46 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458511 2011 CG46 09/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
458512 2011 CQ47 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
458513 2011 CF58 07/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
458514 2011 CG59 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458515 2011 CA63 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458516 2011 CQ64 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458517 2011 CA68 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458518 2011 CO68 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458519 2011 CS71 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458520 2011 CT71 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458521 2011 CZ72 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458522 2011 CW76 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458523 2011 CV83 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458524 2011 CA99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458525 2011 CE104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458526 2011 CR106 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458527 2011 CM107 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458528 2011 CQ107 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458529 2011 DZ 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458530 2011 DG1 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458531 2011 DQ5 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458532 2011 DS12 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458533 2011 DN18 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458534 2011 DP19 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458535 2011 DB20 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458536 2011 DB27 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458537 2011 DK40 27/04/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
458538 2011 DQ49 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458539 2011 DH50 25/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458540 2011 DK50 25/02/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
458541 2011 DV51 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458542 2011 DY51 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
458543 2011 EA 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458544 2011 EA7 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458545 2011 EU10 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458546 2011 EU13 15/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458547 2011 EP14 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458548 2011 ED17 01/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458549 2011 EV17 23/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458550 2011 EK19 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
458551 2011 EE22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458552 2011 EB27 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458553 2011 EA28 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458554 2011 EM33 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458555 2011 EC35 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458556 2011 EE39 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458557 2011 EC43 09/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458558 2011 EW45 04/03/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
458559 2011 EH48 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458560 2011 ER51 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458561 2011 ED54 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458562 2011 EK54 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458563 2011 EL54 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458564 2011 EN60 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458565 2011 ET60 08/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
458566 2011 EY60 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458567 2011 ET61 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458568 2011 EJ69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458569 2011 EZ70 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458570 2011 EY72 16/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458571 2011 EE77 17/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458572 2011 EM78 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458573 2011 EJ83 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458574 2011 EP85 27/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458575 2011 ES85 07/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458576 2011 EZ85 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458577 2011 FJ3 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458578 2011 FD4 24/03/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458579 2011 FS5 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458580 2011 FM7 24/03/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
458581 2011 FH8 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458582 2011 FL8 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458583 2011 FX11 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458584 2011 FL13 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458585 2011 FD16 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458586 2011 FK21 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458587 2011 FA22 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458588 2011 FQ24 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458589 2011 FZ25 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458590 2011 FB27 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458591 2011 FB28 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458592 2011 FL28 19/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458593 2011 FG35 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458594 2011 FH35 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458595 2011 FC36 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458596 2011 FA41 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458597 2011 FU41 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458598 2011 FL42 09/03/2011 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
458599 2011 FU42 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458600 2011 FJ43 27/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL