Danh sách tiểu hành tinh/457601–457700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457601 2009 BZ36 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457602 2009 BA40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457603 2009 BH40 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457604 2009 BB41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457605 2009 BB42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457606 2009 BG43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457607 2009 BX54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457608 2009 BY54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457609 2009 BC66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457610 2009 BX67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457611 2009 BF68 07/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
457612 2009 BQ68 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457613 2009 BF69 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457614 2009 BA81 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457615 2009 BD85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457616 2009 BH86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457617 2009 BK86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457618 2009 BJ89 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457619 2009 BW89 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457620 2009 BJ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457621 2009 BZ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457622 2009 BK94 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457623 2009 BA96 28/01/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457624 2009 BX100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457625 2009 BK104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457626 2009 BZ109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457627 2009 BS118 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457628 2009 BB123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457629 2009 BY126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457630 2009 BV129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457631 2009 BY129 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457632 2009 BY135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457633 2009 BF143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457634 2009 BO145 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457635 2009 BD148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457636 2009 BN155 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457637 2009 BM156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457638 2009 BH157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
457639 2009 BQ157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457640 2009 BK174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457641 2009 BX174 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457642 2009 BZ181 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457643 2009 BW184 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457644 2009 BG185 25/01/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
457645 2009 BW189 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457646 2009 BD190 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
457647 2009 CZ 03/02/2009 Catalina CSS APO 2,0 km MPC · JPL
457648 2009 CE5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
457649 2009 CK8 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457650 2009 CV21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457651 2009 CW23 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457652 2009 CN28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457653 2009 CL29 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457654 2009 CT34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457655 2009 CJ38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457656 2009 CJ41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
457657 2009 CJ42 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457658 2009 CZ46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457659 2009 CX47 25/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457660 2009 CR48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457661 2009 CB56 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
457662 2009 DZ 18/02/2009 Socorro LINEAR APO · 140 m MPC · JPL
457663 2009 DN1 19/02/2009 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
457664 2009 DY8 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457665 2009 DO15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
457666 2009 DQ19 29/01/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
457667 2009 DJ34 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457668 2009 DW35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457669 2009 DL43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
457670 2009 DX46 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457671 2009 DN49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
457672 2009 DP49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457673 2009 DW50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457674 2009 DP54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457675 2009 DG71 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457676 2009 DG72 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457677 2009 DA73 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457678 2009 DT78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457679 2009 DM81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
457680 2009 DZ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457681 2009 DS85 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457682 2009 DS86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457683 2009 DQ91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457684 2009 DR100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457685 2009 DB103 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457686 2009 DF112 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457687 2009 DL112 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457688 2009 DM130 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457689 2009 DT130 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457690 2009 DA137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457691 2009 DE140 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457692 2009 EB4 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457693 2009 EL4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
457694 2009 EL13 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
457695 2009 ET13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
457696 2009 EO14 01/02/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457697 2009 EZ16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457698 2009 ED17 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457699 2009 EB23 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457700 2009 EE25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL