Danh sách tiểu hành tinh/451901–452000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451901 2014 JG73 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451902 2014 JZ75 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451903 2014 JS77 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451904 2014 KF6 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451905 2014 KE8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451906 2014 KV8 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451907 2014 KO18 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451908 2014 KU21 10/02/2011 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
451909 2014 KW24 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451910 2014 KG26 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451911 2014 KQ27 31/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
451912 2014 KQ33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451913 2014 KY33 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
451914 2014 KU38 15/06/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
451915 2014 KV53 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451916 2014 KE55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451917 2014 KZ61 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451918 2014 KM64 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
451919 2014 KY65 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451920 2014 KD75 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451921 2014 KF76 13/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
451922 2014 KJ80 12/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451923 2014 KK81 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451924 2014 KP85 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
451925 2014 KK89 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451926 2014 KP90 22/10/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
451927 2014 KX93 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451928 2014 LO4 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451929 2014 LF12 11/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
451930 2014 LC18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451931 2014 LR18 22/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451932 2014 LX18 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451933 2014 LC23 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451934 2014 LQ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451935 2014 LD24 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451936 2014 LN27 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451937 2014 LA28 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451938 2014 MF 02/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
451939 2014 MQ1 28/07/2011 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
451940 2014 MX6 04/09/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
451941 2014 MH7 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
451942 2014 MQ8 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451943 2014 MR13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451944 2014 MY13 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451945 2014 MU14 13/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451946 2014 MW19 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451947 2014 MR24 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451948 2014 MF26 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451949 2014 MH26 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451950 2014 MZ27 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451951 2014 MH31 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451952 2014 MS37 13/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
451953 2014 MZ40 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451954 2014 ML43 22/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
451955 2014 MR46 08/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451956 2014 MG52 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451957 2014 MR53 15/11/2009 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
451958 2014 MB58 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
451959 2014 MN59 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451960 2014 MR59 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451961 2014 MS60 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451962 2014 MO61 21/01/2012 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451963 2014 MR61 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451964 2014 NR3 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451965 2014 NS9 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451966 2014 NC16 28/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
451967 2014 NV20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
451968 2014 NP21 24/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451969 2014 NS22 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
451970 2014 NF24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451971 2014 NT26 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451972 2014 NM28 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451973 2014 NF29 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451974 2014 NO30 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451975 2014 NP34 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451976 2014 NU35 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451977 2014 NT39 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451978 2014 NN42 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451979 2014 NY43 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451980 2014 NT44 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451981 2014 NS49 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451982 2014 NN55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451983 2014 NS56 22/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
451984 2014 NP58 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451985 2014 NS60 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
451986 2014 NC62 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451987 2014 NL62 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451988 2014 NM62 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451989 2014 NR62 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451990 2014 OU12 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451991 2014 OX13 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
451992 2014 OX14 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451993 2014 OZ19 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451994 2014 OH20 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451995 2014 OM26 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451996 2014 OG30 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451997 2014 OR35 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
451998 2014 OH37 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451999 2014 OA39 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452000 2014 OQ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also