Danh sách tiểu hành tinh/450801–450900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450801 2007 TP383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450802 2007 TH428 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450803 2007 TE432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450804 2007 TK442 04/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450805 2007 TQ444 09/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450806 2007 TP451 09/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450807 2007 UC9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
450808 2007 UL39 20/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
450809 2007 UM88 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
450810 2007 UV91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450811 2007 UJ100 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450812 2007 UK100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450813 2007 UL100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450814 2007 UC135 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
450815 2007 VG4 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,9 km MPC · JPL
450816 2007 VD13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450817 2007 VK21 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
450818 2007 VQ34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450819 2007 VF55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450820 2007 VV55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450821 2007 VD57 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
450822 2007 VH61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450823 2007 VN86 02/11/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
450824 2007 VK89 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450825 2007 VC93 03/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450826 2007 VA95 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450827 2007 VZ113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
450828 2007 VM120 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450829 2007 VF147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450830 2007 VZ164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450831 2007 VP166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450832 2007 VL169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450833 2007 VN191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450834 2007 VT191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
450835 2007 VY197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450836 2007 VZ197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450837 2007 VE213 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450838 2007 VH215 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450839 2007 VB246 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450840 2007 VL253 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450841 2007 VY264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
450842 2007 VJ268 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450843 2007 VY272 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450844 2007 VS273 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450845 2007 VX291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450846 2007 VT307 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450847 2007 VF313 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450848 2007 WV16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450849 2007 WE27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450850 2007 WF39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450851 2007 WT49 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450852 2007 WU53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450853 2007 WQ55 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450854 2007 WJ63 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450855 2007 XF4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450856 2007 XB15 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450857 2007 XM16 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450858 2007 XU23 12/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 740 m MPC · JPL
450859 2007 XJ24 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450860 2007 XB26 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450861 2007 XU33 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450862 2007 XU45 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450863 2007 XG50 13/12/2007 Tiki N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
450864 2007 XX57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450865 2007 XJ58 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450866 2007 YR18 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450867 2007 YB19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
450868 2007 YB27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450869 2007 YS38 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450870 2007 YE50 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450871 2007 YH57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450872 2007 YU62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450873 2007 YJ69 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450874 2007 YD74 31/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
450875 2008 AL9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450876 2008 AA18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450877 2008 AR21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
450878 2008 AF23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450879 2008 AY34 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450880 2008 AX40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450881 2008 AA52 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450882 2008 AL55 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450883 2008 AD57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450884 2008 AU72 15/01/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450885 2008 AW81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450886 2008 AH92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450887 2008 AH93 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450888 2008 AM94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450889 2008 AM96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
450890 2008 AX104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450891 2008 AU106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
450892 2008 BT10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450893 2008 BR17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450894 2008 BT18 31/01/2008 Socorro LINEAR APO +1km · 780 m MPC · JPL
450895 2008 BL21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
450896 2008 BE24 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450897 2008 BO32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450898 2008 BP43 18/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450899 2008 BE52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450900 2008 CX13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL