Danh sách tiểu hành tinh/450701–450800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450701 2006 WL142 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450702 2006 WK161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450703 2006 WT167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450704 2006 WX176 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
450705 2006 WW180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450706 2006 WG199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
450707 2006 WC204 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450708 2006 XU22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450709 2006 YB31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450710 2006 YS42 23/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
450711 2007 AL29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
450712 2007 BL11 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
450713 2007 BK73 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450714 2007 CG28 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450715 2007 CE31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450716 2007 DH32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450717 2007 DC35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450718 2007 DE67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450719 2007 DU67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450720 2007 DB73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450721 2007 EV8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450722 2007 EZ13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450723 2007 EE23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450724 2007 EY68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450725 2007 EN89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450726 2007 EK108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450727 2007 EL220 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450728 2007 EW221 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450729 2007 FU46 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450730 2007 GX7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450731 2007 GR16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450732 2007 GA21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450733 2007 GS23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450734 2007 GN46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450735 2007 GW47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450736 2007 GA48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450737 2007 GD52 14/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 3,5 km MPC · JPL
450738 2007 GV64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450739 2007 GD66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450740 2007 GO66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450741 2007 HV23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
450742 2007 HP36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450743 2007 HP38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
450744 2007 HB39 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
450745 2007 HY50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450746 2007 HZ55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450747 2007 HH59 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
450748 2007 HM66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450749 2007 HY74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450750 2007 HC85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450751 2007 HF88 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450752 2007 HR97 22/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
450753 2007 JC17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450754 2007 JV34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450755 2007 JF38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450756 2007 JW38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
450757 2007 JW41 09/05/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
450758 2007 LL8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
450759 2007 LG33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450760 2007 PJ1 05/08/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
450761 2007 QK11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450762 2007 RS18 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450763 2007 RX40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450764 2007 RY102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450765 2007 RD107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450766 2007 RA134 11/09/2007 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
450767 2007 RD140 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450768 2007 RZ147 11/09/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
450769 2007 RS157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
450770 2007 RJ159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
450771 2007 RD171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450772 2007 RN171 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
450773 2007 RJ178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450774 2007 RG256 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450775 2007 RK260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450776 2007 RR262 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450777 2007 SA 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
450778 2007 SW5 19/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450779 2007 SE11 20/09/2007 Siding Spring SSS AMO 980 m MPC · JPL
450780 2007 SU18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450781 2007 TV50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450782 2007 TW72 12/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450783 2007 TA96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450784 2007 TL126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
450785 2007 TS158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
450786 2007 TL172 14/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
450787 2007 TG196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450788 2007 TM213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450789 2007 TF232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450790 2007 TM235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
450791 2007 TM259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450792 2007 TV261 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450793 2007 TQ271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
450794 2007 TU274 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450795 2007 TE300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450796 2007 TA301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450797 2007 TJ318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450798 2007 TM333 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
450799 2007 TO345 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450800 2007 TB368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL