Danh sách tiểu hành tinh/449601–449700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449601 2014 JM48 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449602 2014 JV51 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449603 2014 JC59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449604 2014 JK62 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449605 2014 JN62 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449606 2014 JX63 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449607 2014 JA69 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449608 2014 JK70 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449609 2014 JL70 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449610 2014 JU70 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449611 2014 JV70 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
449612 2014 JE71 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449613 2014 JA73 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449614 2014 JB73 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449615 2014 JO73 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449616 2014 JP75 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449617 2014 JJ76 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449618 2014 JT78 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449619 2014 JC79 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449620 2014 JJ79 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449621 2014 JN79 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449622 2014 KQ 03/03/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
449623 2014 KS 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449624 2014 KC3 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449625 2014 KP3 14/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
449626 2014 KN5 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449627 2014 KQ6 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449628 2014 KN12 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
449629 2014 KU16 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449630 2014 KC17 21/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
449631 2014 KL17 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449632 2014 KR17 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
449633 2014 KE18 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449634 2014 KS20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449635 2014 KW20 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449636 2014 KZ23 13/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449637 2014 KY24 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449638 2014 KW26 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
449639 2014 KJ27 09/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
449640 2014 KM27 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449641 2014 KY28 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
449642 2014 KE29 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449643 2014 KF29 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449644 2014 KK31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449645 2014 KX34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449646 2014 KN41 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449647 2014 KK42 19/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
449648 2014 KC43 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449649 2014 KX50 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449650 2014 KT51 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449651 2014 KV51 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449652 2014 KK52 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449653 2014 KU55 19/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
449654 2014 KS57 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449655 2014 KP58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449656 2014 KG62 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449657 2014 KS70 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449658 2014 KP71 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449659 2014 KR73 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449660 2014 KP74 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449661 2014 KS77 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449662 2014 KB79 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449663 2014 KA80 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
449664 2014 KT80 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449665 2014 KW80 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449666 2014 KH81 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449667 2014 KH83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449668 2014 KS83 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
449669 2014 KS84 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449670 2014 KO85 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449671 2014 KR85 01/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
449672 2014 KW85 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449673 2014 KX85 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449674 2014 KV90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449675 2014 KW92 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449676 2014 KW93 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449677 2014 KX94 30/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449678 2014 KQ97 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449679 2014 KK100 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449680 2014 KC101 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449681 2014 LC3 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449682 2014 LF3 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449683 2014 LZ6 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449684 2014 LE7 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449685 2014 LP12 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449686 2014 LK14 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449687 2014 LK16 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449688 2014 LS18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449689 2014 LA19 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449690 2014 LD19 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449691 2014 LK19 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449692 2014 LS20 22/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
449693 2014 LE22 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449694 2014 LJ22 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449695 2014 LX22 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
449696 2014 LD23 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449697 2014 LU23 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
449698 2014 LK24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449699 2014 MJ 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449700 2014 MH1 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL