Danh sách tiểu hành tinh/447501–447600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447501 2006 RL101 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
447502 2006 RV121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447503 2006 SB14 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447504 2006 SH15 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447505 2006 SH16 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447506 2006 SJ41 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447507 2006 SK49 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
447508 2006 SQ53 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447509 2006 SK54 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447510 2006 SK62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447511 2006 SV62 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447512 2006 SR74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447513 2006 SW78 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447514 2006 SC79 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
447515 2006 SK79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447516 2006 SX92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447517 2006 SK96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447518 2006 SW107 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447519 2006 SK110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
447520 2006 SD118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447521 2006 SB124 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447522 2006 SH125 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447523 2006 SS126 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447524 2006 SL127 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447525 2006 SY128 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447526 2006 SF139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
447527 2006 SC141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447528 2006 SS159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447529 2006 SE165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447530 2006 SC170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447531 2006 SP174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447532 2006 SG200 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447533 2006 SW216 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447534 2006 SP227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447535 2006 SM230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447536 2006 SZ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447537 2006 SC240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447538 2006 SE245 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447539 2006 SD252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447540 2006 SJ253 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
447541 2006 SG260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447542 2006 SQ262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447543 2006 SS262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447544 2006 SS286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
447545 2006 SK287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
447546 2006 SH289 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
447547 2006 SE292 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447548 2006 SO292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447549 2006 SY299 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447550 2006 SL307 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447551 2006 SC317 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447552 2006 SQ328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447553 2006 SP329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447554 2006 SL331 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447555 2006 SP362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447556 2006 ST378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
447557 2006 SX384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
447558 2006 SO394 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447559 2006 SS396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447560 2006 SU399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447561 2006 SK413 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447562 2006 TM 02/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447563 2006 TG3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447564 2006 TS16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447565 2006 TJ19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447566 2006 TJ25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447567 2006 TU29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447568 2006 TO33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447569 2006 TJ59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447570 2006 TM65 27/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447571 2006 TP65 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447572 2006 TN66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
447573 2006 TO68 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447574 2006 TF69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
447575 2006 TH84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447576 2006 TQ88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447577 2006 TD93 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
447578 2006 TS100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
447579 2006 TE102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447580 2006 TN106 15/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
447581 2006 TO118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
447582 2006 TY118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
447583 2006 TQ121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447584 2006 TO123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447585 2006 UH21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447586 2006 UU25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447587 2006 UQ26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447588 2006 UA43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447589 2006 UN43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447590 2006 UW43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447591 2006 UF44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447592 2006 UC51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447593 2006 UK56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447594 2006 UM62 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447595 2006 UL67 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447596 2006 UW74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447597 2006 UG78 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447598 2006 UG85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447599 2006 UL85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447600 2006 UY98 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL