Danh sách tiểu hành tinh/446201–446300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446201 2013 GK5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446202 2013 GA6 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446203 2013 GW9 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446204 2013 GW14 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446205 2013 GA17 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446206 2013 GJ17 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446207 2013 GD24 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446208 2013 GE24 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446209 2013 GH29 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446210 2013 GF31 14/10/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
446211 2013 GA36 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
446212 2013 GD41 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446213 2013 GL45 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446214 2013 GD50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446215 2013 GN50 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446216 2013 GU50 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446217 2013 GU52 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446218 2013 GA56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446219 2013 GB56 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446220 2013 GG56 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446221 2013 GQ58 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446222 2013 GL60 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446223 2013 GJ64 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446224 2013 GT69 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446225 2013 GF75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446226 2013 GP77 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446227 2013 GM87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446228 2013 GW88 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446229 2013 GH94 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446230 2013 GQ100 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446231 2013 GA106 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446232 2013 GR106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446233 2013 GH108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446234 2013 GG115 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446235 2013 GQ115 11/11/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
446236 2013 GG118 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446237 2013 GL118 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446238 2013 GV121 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
446239 2013 GV127 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446240 2013 GO129 02/05/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
446241 2013 HW4 13/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
446242 2013 HY8 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
446243 2013 HY9 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
446244 2013 HE17 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
446245 2013 HG33 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446246 2013 HT35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446247 2013 HS42 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
446248 2013 HW48 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446249 2013 HG55 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446250 2013 HU57 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446251 2013 HX58 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446252 2013 HP69 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446253 2013 HM70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446254 2013 HY70 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446255 2013 HB80 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446256 2013 HA87 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446257 2013 HL97 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446258 2013 HO97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446259 2013 HE103 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446260 2013 HS109 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446261 2013 HU144 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446262 2013 JU10 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446263 2013 JC33 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
446264 2013 JK50 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446265 2013 JQ58 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446266 2013 KV 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446267 2013 KD14 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446268 2013 LD32 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446269 2013 ST20 17/11/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446270 2013 YM123 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446271 2014 AP46 06/12/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446272 2014 BA6 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446273 2014 BM6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446274 2014 BM22 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446275 2014 BP24 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446276 2014 CC3 23/03/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
446277 2014 CW13 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
446278 2014 DT2 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446279 2014 DZ15 13/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446280 2014 DM21 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446281 2014 DH33 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446282 2014 DW33 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446283 2014 DB35 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
446284 2014 DU38 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446285 2014 DU41 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446286 2014 DK57 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446287 2014 DF59 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446288 2014 DW68 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446289 2014 DT70 22/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446290 2014 DJ72 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446291 2014 DN100 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446292 2014 DK106 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
446293 2014 DJ108 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446294 2014 DG109 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446295 2014 DC111 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446296 2014 DC121 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446297 2014 DE121 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
446298 2014 DU139 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446299 2014 EH4 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446300 2014 EE7 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL