Danh sách tiểu hành tinh/445701–445800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445701 2011 UA191 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
445702 2011 UG193 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445703 2011 UU195 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445704 2011 UQ196 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445705 2011 UK197 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445706 2011 UL198 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
445707 2011 UR198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445708 2011 UP210 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445709 2011 UW243 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445710 2011 UO245 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445711 2011 UN252 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445712 2011 UD255 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445713 2011 UV260 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445714 2011 UC261 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445715 2011 UA265 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445716 2011 UV266 18/10/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
445717 2011 UW269 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445718 2011 UC279 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445719 2011 UA282 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445720 2011 UA283 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445721 2011 UN283 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445722 2011 UO287 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445723 2011 UC289 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445724 2011 UA297 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445725 2011 UB299 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445726 2011 UC300 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445727 2011 UY302 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445728 2011 UU310 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445729 2011 UO322 18/10/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
445730 2011 UM325 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445731 2011 UB336 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
445732 2011 UT347 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445733 2011 UK359 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445734 2011 UQ359 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445735 2011 UH360 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445736 2011 UD374 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445737 2011 UY385 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445738 2011 UH389 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445739 2011 UX397 27/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445740 2011 UJ405 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445741 2011 VS7 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
445742 2011 VG13 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445743 2011 WE2 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
445744 2011 WO14 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445745 2011 WS24 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445746 2011 WL30 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445747 2011 WW36 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
445748 2011 WS39 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445749 2011 WT42 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445750 2011 WG43 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445751 2011 WC57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445752 2011 WA69 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445753 2011 WW69 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
445754 2011 WY69 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445755 2011 WV70 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445756 2011 WD73 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445757 2011 WR81 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445758 2011 WR84 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
445759 2011 WN96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445760 2011 WV96 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445761 2011 WT97 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445762 2011 WT103 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445763 2011 WR105 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445764 2011 WY112 29/09/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
445765 2011 WD114 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445766 2011 WB115 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445767 2011 WC115 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445768 2011 WY118 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445769 2011 WH136 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445770 2011 WD137 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
445771 2011 WX142 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
445772 2011 WD143 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445773 2011 WS151 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445774 2011 XN3 14/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
445775 2011 YA 16/12/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
445776 2011 YP9 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445777 2011 YU15 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
445778 2011 YW17 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
445779 2011 YU32 20/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
445780 2011 YP33 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445781 2011 YR45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445782 2011 YJ48 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445783 2011 YF53 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
445784 2011 YD57 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445785 2011 YZ65 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445786 2011 YR77 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445787 2011 YA78 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445788 2012 AN2 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
445789 2012 AK4 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445790 2012 AY4 07/08/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
445791 2012 AN14 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445792 2012 AF20 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
445793 2012 AO21 22/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
445794 2012 BD1 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
445795 2012 BC5 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445796 2012 BN5 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445797 2012 BB16 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445798 2012 BV29 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445799 2012 BY29 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445800 2012 BQ32 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL