Danh sách tiểu hành tinh/445101–445200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445101 2008 UR45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445102 2008 UO52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445103 2008 UO61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
445104 2008 UR64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445105 2008 UE71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445106 2008 UE73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445107 2008 UU82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445108 2008 UU105 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445109 2008 UW122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445110 2008 UB129 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445111 2008 UL135 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445112 2008 UM140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445113 2008 UZ151 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445114 2008 UJ154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445115 2008 UB156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445116 2008 UK169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445117 2008 UQ181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445118 2008 UM197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445119 2008 UE210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
445120 2008 UL225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445121 2008 UL256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445122 2008 UN263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
445123 2008 UQ263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445124 2008 UC268 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
445125 2008 UD286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,5 km MPC · JPL
445126 2008 UF300 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445127 2008 UC323 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445128 2008 UY356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445129 2008 VE20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445130 2008 VV39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445131 2008 VE46 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445132 2008 VD64 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445133 2008 WB3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445134 2008 WT3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445135 2008 WH5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445136 2008 WR5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
445137 2008 WH12 18/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445138 2008 WZ23 18/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
445139 2008 WD38 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
445140 2008 WR42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445141 2008 WO77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445142 2008 WY89 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445143 2008 WX94 26/11/2008 Vicques M. Ory 780 m MPC · JPL
445144 2008 WL97 30/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
445145 2008 WG109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445146 2008 WZ129 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445147 2008 WG130 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445148 2008 WF133 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445149 2008 WT135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445150 2008 WM139 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
445151 2008 XA3 01/12/2008 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
445152 2008 XQ48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445153 2008 XY54 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
445154 2008 YW 17/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 580 m MPC · JPL
445155 2008 YS7 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
445156 2008 YH31 26/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 860 m MPC · JPL
445157 2008 YW38 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
445158 2008 YT50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445159 2008 YT74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
445160 2008 YP109 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445161 2008 YU122 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445162 2008 YM137 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445163 2008 YY151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
445164 2008 YF152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445165 2008 YD157 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445166 2008 YO157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445167 2008 YQ171 31/12/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
445168 2009 AY17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445169 2009 AQ28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445170 2009 BJ24 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445171 2009 BH27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445172 2009 BM41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445173 2009 BC46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445174 2009 BD50 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445175 2009 BG65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
445176 2009 BR70 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
445177 2009 BO76 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445178 2009 BU83 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445179 2009 BF88 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445180 2009 BL97 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445181 2009 BC106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445182 2009 BY112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
445183 2009 BY141 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445184 2009 BL152 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445185 2009 BE156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445186 2009 BK158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445187 2009 BM176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
445188 2009 BB180 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445189 2009 BL187 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445190 2009 CW3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
445191 2009 CW15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445192 2009 CW22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445193 2009 CB38 14/02/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
445194 2009 CY58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
445195 2009 CD63 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445196 2009 DN22 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445197 2009 DH43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
445198 2009 DB54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445199 2009 DN54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445200 2009 DX60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL