Danh sách tiểu hành tinh/444101–444200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444101 2004 TY40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444102 2004 TJ49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444103 2004 TG51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
444104 2004 TZ56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444105 2004 TR59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444106 2004 TX68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
444107 2004 TF88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444108 2004 TQ92 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444109 2004 TF111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444110 2004 TH112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444111 2004 TP119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
444112 2004 TR119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
444113 2004 TX121 22/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
444114 2004 TT132 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
444115 2004 TM143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444116 2004 TK151 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444117 2004 TX156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444118 2004 TE159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444119 2004 TJ163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444120 2004 TW178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444121 2004 TO183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444122 2004 TZ193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444123 2004 TQ197 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444124 2004 TD207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444125 2004 TF212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444126 2004 TT215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444127 2004 TW234 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
444128 2004 TY269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444129 2004 TM272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444130 2004 TZ310 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
444131 2004 TR334 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
444132 2004 TV343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444133 2004 TH344 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444134 2004 TL366 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
444135 2004 UB11 18/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
444136 2004 VX1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
444137 2004 VZ2 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444138 2004 VE15 05/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
444139 2004 VK15 06/11/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
444140 2004 VR21 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
444141 2004 VX39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444142 2004 VO41 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444143 2004 VT49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444144 2004 VO51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444145 2004 VC54 25/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
444146 2004 WO4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
444147 2004 XZ14 08/12/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
444148 2004 XR47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
444149 2004 YT 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444150 2004 YW10 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444151 2005 EE138 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
444152 2005 EF177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444153 2005 ET178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444154 2005 EY187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444155 2005 ER197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444156 2005 EH266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444157 2005 GP22 05/04/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
444158 2005 GL61 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444159 2005 GZ83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444160 2005 GU116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444161 2005 GP125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444162 2005 GN129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444163 2005 GU173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444164 2005 JN4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444165 2005 JY47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444166 2005 JY78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444167 2005 JF89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444168 2005 JP97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444169 2005 JO106 12/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
444170 2005 JZ135 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
444171 2005 KC1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444172 2005 LO4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444173 2005 NE81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444174 2005 NZ104 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444175 2005 OH5 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444176 2005 OA20 28/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
444177 2005 QA1 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444178 2005 QP1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
444179 2005 QV40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
444180 2005 QZ120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444181 2005 QY121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444182 2005 QB180 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
444183 2005 QH187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444184 2005 RY12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444185 2005 SR1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444186 2005 SC15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444187 2005 SH25 26/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444188 2005 SN28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444189 2005 SR41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444190 2005 SP57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444191 2005 SF64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444192 2005 SW66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444193 2005 SE71 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 440 m MPC · JPL
444194 2005 SM80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444195 2005 SQ90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444196 2005 SO93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444197 2005 SZ108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444198 2005 SK121 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444199 2005 SQ146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444200 2005 SM156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL