Danh sách tiểu hành tinh/443401–443500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443401 2014 HY36 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443402 2014 HU37 22/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
443403 2014 HC38 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443404 2014 HU38 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
443405 2014 HA45 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443406 2014 HK45 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443407 2014 HP45 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443408 2014 HU47 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
443409 2014 HW47 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443410 2014 HC48 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443411 2014 HK49 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443412 2014 HE50 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443413 2014 HA52 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443414 2014 HD62 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443415 2014 HY64 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443416 2014 HJ70 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443417 2014 HL73 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443418 2014 HM73 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443419 2014 HY73 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443420 2014 HC78 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
443421 2014 HJ81 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443422 2014 HV83 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443423 2014 HJ93 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443424 2014 HP95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443425 2014 HT107 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443426 2014 HJ111 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443427 2014 HH118 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443428 2014 HW118 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443429 2014 HJ123 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443430 2014 HH125 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443431 2014 HS130 29/08/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
443432 2014 HZ130 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443433 2014 HQ133 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443434 2014 HO136 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443435 2014 HG138 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
443436 2014 HH140 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443437 2014 HX140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
443438 2014 HF141 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443439 2014 HY146 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443440 2014 HG149 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443441 2014 HP151 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443442 2014 HT152 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443443 2014 HX156 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443444 2014 HA160 29/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443445 2014 HF160 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
443446 2014 HG160 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443447 2014 HA161 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443448 2014 HJ161 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443449 2014 HG162 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
443450 2014 HT163 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443451 2014 HU163 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443452 2014 HJ167 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443453 2014 HB171 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
443454 2014 HS171 15/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
443455 2014 HH176 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
443456 2014 HK179 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443457 2014 HW183 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443458 2014 HY184 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443459 2014 HZ184 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443460 2014 HE188 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
443461 2014 HV188 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443462 2014 HH189 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443463 2014 HD190 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443464 2014 HL190 28/07/2011 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
443465 2014 HA191 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443466 2014 HK192 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
443467 2014 JM1 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443468 2014 JO1 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443469 2014 JZ1 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443470 2014 JB2 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443471 2014 JE3 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443472 2014 JM3 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443473 2014 JR4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443474 2014 JZ6 07/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
443475 2014 JB7 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443476 2014 JK7 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443477 2014 JK8 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443478 2014 JQ9 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443479 2014 JG11 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443480 2014 JK13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443481 2014 JC14 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443482 2014 JC19 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443483 2014 JC21 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
443484 2014 JE21 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443485 2014 JH21 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443486 2014 JR21 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
443487 2014 JT21 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443488 2014 JY21 03/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
443489 2014 JC22 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443490 2014 JW22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443491 2014 JW23 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443492 2014 JE24 28/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443493 2014 JB26 25/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
443494 2014 JN26 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443495 2014 JS26 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443496 2014 JG27 02/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443497 2014 JR32 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443498 2014 JG33 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443499 2014 JK35 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443500 2014 JS35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL