Danh sách tiểu hành tinh/440001–440100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440001 2002 CS149 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440002 2002 CJ191 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440003 2002 DE15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
440004 2002 EQ53 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440005 2002 ER62 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440006 2002 EU113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440007 2002 GS174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440008 2002 HT10 22/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440009 2002 JP2 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440010 2002 JZ144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440011 2002 KL16 18/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440012 2002 LE27 08/06/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
440013 2002 LF36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440014 2002 LE48 12/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440015 2002 MK6 22/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440016 2002 NR1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440017 2002 NP7 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440018 2002 NP58 03/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
440019 2002 NG69 12/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
440020 2002 NO73 06/07/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
440021 2002 OL12 25/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
440022 2002 OZ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
440023 2002 OZ17 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
440024 2002 OS25 21/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440025 2002 OF27 29/07/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
440026 2002 PP1 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440027 2002 PP7 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440028 2002 PG19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440029 2002 PT25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
440030 2002 PB43 11/08/2002 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
440031 2002 PM93 14/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
440032 2002 PO108 13/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440033 2002 PZ121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
440034 2002 PW122 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440035 2002 PV139 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440036 2002 PX141 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440037 2002 PF142 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
440038 2002 PX151 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
440039 2002 PL158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
440040 2002 PX183 07/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440041 2002 QN15 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
440042 2002 QW18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440043 2002 QF24 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440044 2002 QM56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
440045 2002 QR69 31/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
440046 2002 QY78 29/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
440047 2002 QZ80 19/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
440048 2002 QX107 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
440049 2002 QH112 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
440050 2002 QU113 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
440051 2002 QZ119 30/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
440052 2002 QL139 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440053 2002 QL140 19/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440054 2002 RY16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
440055 2002 RE34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
440056 2002 RM57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
440057 2002 RL70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
440058 2002 RM70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440059 2002 RX99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
440060 2002 RH103 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440061 2002 RB111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440062 2002 RO112 06/09/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440063 2002 RQ116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440064 2002 RW184 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440065 2002 RC191 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
440066 2002 RK239 14/09/2002 Palomar R. Matson 680 m MPC · JPL
440067 2002 RP241 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,9 km MPC · JPL
440068 2002 RS250 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
440069 2002 RY260 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
440070 2002 RB279 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
440071 2002 SV1 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
440072 2002 SG14 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440073 2002 SG17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440074 2002 SZ19 06/09/2002 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
440075 2002 SV24 28/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440076 2002 SX67 26/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
440077 2002 SL69 17/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
440078 2002 TP18 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
440079 2002 TK22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440080 2002 TC61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
440081 2002 TA68 06/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440082 2002 TL99 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
440083 2002 TL156 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
440084 2002 TE167 03/10/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
440085 2002 TM174 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440086 2002 TK189 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
440087 2002 TT203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440088 2002 TG223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440089 2002 TO232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
440090 2002 TP285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440091 2002 TC319 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
440092 2002 TH350 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
440093 2002 TE353 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
440094 2002 UR51 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
440095 2002 VC46 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440096 2002 WK5 05/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440097 2002 XW 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
440098 2002 XC50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
440099 2002 XO69 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440100 2002 XP120 03/12/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL