Danh sách tiểu hành tinh/437701–437800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437701 2014 DY37 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437702 2014 DX42 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437703 2014 DU53 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437704 2014 DD62 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437705 2014 DB76 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437706 2014 DS80 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437707 2014 DE81 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437708 2014 DV81 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437709 2014 DF85 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437710 2014 DC88 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437711 2014 DU88 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437712 2014 DW89 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437713 2014 DL94 25/08/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
437714 2014 DE99 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437715 2014 DT102 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437716 2014 DV102 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437717 2014 DL103 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437718 2014 DW103 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437719 2014 DH105 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437720 2014 DB110 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
437721 2014 DA111 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
437722 2014 DD111 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437723 2014 DU114 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437724 2014 DR116 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437725 2014 DH120 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437726 2014 DS120 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
437727 2014 DX121 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437728 2014 DQ124 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437729 2014 DH135 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437730 2014 DO137 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437731 2014 DP137 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437732 2014 DE138 19/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437733 2014 ET1 15/10/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
437734 2014 EE9 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
437735 2014 EF9 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437736 2014 EC10 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
437737 2014 EN15 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437738 2014 EV19 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437739 2014 EF28 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437740 2014 EQ29 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437741 2014 EE31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
437742 2014 EL34 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437743 2014 EM35 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437744 2014 EG40 19/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437745 2014 EY43 18/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437746 2014 FZ2 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437747 2014 FH11 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437748 2014 FS11 22/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
437749 2014 FL15 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437750 2014 FR30 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437751 2014 FK40 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437752 2014 FR42 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437753 2014 FW49 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437754 2014 FK51 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
437755 2014 FZ63 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437756 2014 FM68 15/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437757 2014 GM3 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
437758 2014 GK39 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437759 2014 GG47 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
437760 2014 HP149 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
437761 2014 HG170 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437762 2014 JD61 04/01/2001 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
437763 2014 JX78 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437764 2014 KJ4 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
437765 2014 WN493 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
437766 2015 AU2 07/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
437767 2015 AT109 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
437768 2015 AQ167 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437769 2015 AD178 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
437770 2015 AP191 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437771 2015 AC198 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437772 2015 BO36 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437773 2015 BR38 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437774 2015 BL63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437775 2015 BS73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437776 2015 BB93 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437777 2015 BH133 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437778 2015 BN304 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437779 2015 BT464 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437780 2015 BR511 16/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437781 2015 CS2 25/05/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
437782 2015 CT5 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437783 2015 CV5 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437784 2015 CH11 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437785 2015 CA12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437786 2015 CB24 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
437787 2015 CC25 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437788 2015 CH32 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
437789 2015 CU39 26/02/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
437790 2015 CP40 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
437791 2015 CT40 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
437792 2015 CV40 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437793 2015 CC42 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437794 2015 CD42 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437795 2015 CE47 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
437796 2015 CS48 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437797 2015 CR53 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437798 2015 CL56 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437799 2015 CM56 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437800 2015 CP56 04/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL