Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/434801–434900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434801 2006 RJ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434802 2006 RL53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434803 2006 RY58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434804 2006 RX59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434805 2006 RO75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434806 2006 RP78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434807 2006 RX78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434808 2006 RP81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434809 2006 RO82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434810 2006 RX84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434811 2006 RF86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434812 2006 RV88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434813 2006 RT89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434814 2006 RT91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434815 2006 RZ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434816 2006 RH92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
434817 2006 RM94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434818 2006 RO94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434819 2006 RT96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434820 2006 RV97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
434821 2006 RB99 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434822 2006 RK101 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434823 2006 RR105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 590 m MPC · JPL
434824 2006 RA122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434825 2006 SG16 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434826 2006 SX22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
434827 2006 SP25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
434828 2006 SX30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
434829 2006 SH35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434830 2006 SR35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434831 2006 SF39 18/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434832 2006 SL48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434833 2006 SW56 20/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
434834 2006 SX56 20/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
434835 2006 SG70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434836 2006 SR72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434837 2006 SG83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434838 2006 SE93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434839 2006 SS95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434840 2006 ST97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434841 2006 SN104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434842 2006 SO121 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
434843 2006 SW123 19/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
434844 2006 SZ124 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
434845 2006 SN126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434846 2006 SE141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
434847 2006 SJ143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434848 2006 SX150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434849 2006 SG152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434850 2006 SV157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434851 2006 SX158 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434852 2006 SN164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434853 2006 SO165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434854 2006 SQ191 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434855 2006 SM203 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434856 2006 ST204 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434857 2006 SC214 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
434858 2006 ST214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
434859 2006 SF221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
434860 2006 SH231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434861 2006 SD260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434862 2006 SL263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434863 2006 SX265 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434864 2006 SH266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434865 2006 SO269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
434866 2006 SW271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434867 2006 SA285 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434868 2006 SR287 14/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
434869 2006 SH297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434870 2006 SJ312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434871 2006 SK316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434872 2006 SM319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434873 2006 SR323 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434874 2006 SZ325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434875 2006 SA328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434876 2006 SD334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434877 2006 SY335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434878 2006 SS343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434879 2006 SR345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434880 2006 SF350 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434881 2006 SR350 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434882 2006 SM356 30/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
434883 2006 SZ357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
434884 2006 SG360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434885 2006 SY360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
434886 2006 SS378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
434887 2006 SU378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
434888 2006 SF379 19/09/2006 Apache Point A. C. Becker 31811| 2,8 km MPC · JPL
434889 2006 SZ396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434890 2006 SQ397 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
434891 2006 SN398 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
434892 2006 SR400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434893 2006 SG402 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434894 2006 SV404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434895 2006 SJ407 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434896 2006 SC409 28/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
434897 2006 SV410 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434898 2006 SG411 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434899 2006 SZ411 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
434900 2006 TU 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL