Danh sách tiểu hành tinh/434701–434800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434701 2006 BD268 26/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
434702 2006 BN280 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434703 2006 BG283 26/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
434704 2006 CD28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434705 2006 CU34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434706 2006 CG41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434707 2006 CH49 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
434708 2006 CQ52 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434709 2006 CJ69 03/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos res · 134 km MPC · JPL
434710 2006 DT10 04/02/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
434711 2006 DO12 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
434712 2006 DN17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434713 2006 DS24 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434714 2006 DD25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434715 2006 DE36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
434716 2006 DA58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434717 2006 DT58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434718 2006 DS61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
434719 2006 DZ61 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434720 2006 DN85 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434721 2006 DU137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434722 2006 DB145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434723 2006 DZ165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434724 2006 DK179 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434725 2006 DO182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434726 2006 DX186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434727 2006 DA190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434728 2006 DP201 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
434729 2006 ED13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434730 2006 EA34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434731 2006 EX36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434732 2006 EP48 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
434733 2006 EP73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434734 2006 FX 24/03/2006 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
434735 2006 FT11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434736 2006 FP16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434737 2006 FK21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
434738 2006 FZ33 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434739 2006 FW37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434740 2006 GZ 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch APO · critical 1,0 km MPC · JPL
434741 2006 GQ23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434742 2006 GB42 08/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
434743 2006 GV43 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434744 2006 GW52 08/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
434745 2006 GF54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434746 2006 GN54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434747 2006 GG55 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434748 2006 HU11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434749 2006 HQ22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434750 2006 HD42 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434751 2006 HV57 29/04/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
434752 2006 HH71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434753 2006 HY75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434754 2006 HF77 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434755 2006 HA80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434756 2006 HA84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434757 2006 HN91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434758 2006 HP95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434759 2006 HG104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434760 2006 HO115 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434761 2006 HL116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434762 2006 HA153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
434763 2006 HV153 30/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434764 2006 JF6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,2 km MPC · JPL
434765 2006 JZ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434766 2006 JV13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434767 2006 JR33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
434768 2006 JJ36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434769 2006 KC26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434770 2006 KU26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434771 2006 KN41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434772 2006 KT44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434773 2006 KC58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434774 2006 KU62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434775 2006 KU68 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434776 2006 KD69 21/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434777 2006 KQ72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434778 2006 KK87 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434779 2006 KR100 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434780 2006 KK108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
434781 2006 KP116 29/05/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
434782 2006 MR11 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434783 2006 MT14 21/06/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
434784 2006 OL1 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
434785 2006 OJ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434786 2006 PW 12/08/2006 Palomar NEAT APO 850 m MPC · JPL
434787 2006 QW19 18/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434788 2006 QS38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434789 2006 QT68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434790 2006 QQ73 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434791 2006 QO109 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434792 2006 QA122 29/08/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
434793 2006 QG166 29/08/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434794 2006 RC17 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434795 2006 RL17 14/09/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434796 2006 RL27 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434797 2006 RO38 14/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434798 2006 RC42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434799 2006 RR43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434800 2006 RR48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL