Danh sách tiểu hành tinh/434601–434700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434601 2005 UL285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434602 2005 UT293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434603 2005 UR305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434604 2005 UM313 27/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
434605 2005 UH314 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434606 2005 UK328 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434607 2005 UU362 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434608 2005 UJ363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434609 2005 UV363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434610 2005 UL383 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434611 2005 UU391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434612 2005 UF398 08/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434613 2005 UW399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
434614 2005 UV416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434615 2005 UC462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434616 2005 UM472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434617 2005 UG484 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434618 2005 UB519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
434619 2005 UT528 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434620 2005 VD 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
434621 2005 VB5 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 900 m MPC · JPL
434622 2005 VM5 08/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434623 2005 VU13 03/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
434624 2005 VA18 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
434625 2005 VA31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434626 2005 VT31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
434627 2005 VF33 01/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434628 2005 VF68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
434629 2005 VX107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434630 2005 VE111 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434631 2005 VB114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
434632 2005 WE 20/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434633 2005 WB1 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch APO · 310 m MPC · JPL
434634 2005 WE54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434635 2005 WJ54 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434636 2005 WA57 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
434637 2005 WU70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
434638 2005 WB79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434639 2005 WO100 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
434640 2005 WE144 30/11/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434641 2005 WG151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434642 2005 WJ186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
434643 2005 XC3 01/12/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
434644 2005 XZ17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434645 2005 XZ40 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434646 2005 XM61 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434647 2005 XW97 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
434648 2005 YL7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434649 2005 YE14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434650 2005 YA27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434651 2005 YJ27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434652 2005 YO30 22/12/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
434653 2005 YZ57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434654 2005 YM65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434655 2005 YT66 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
434656 2005 YR90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434657 2005 YU91 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434658 2005 YF98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434659 2005 YB108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
434660 2005 YU115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
434661 2005 YW115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434662 2005 YO118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434663 2005 YJ125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434664 2005 YM125 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434665 2005 YC134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
434666 2005 YN173 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434667 2005 YU248 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434668 2005 YL275 30/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434669 2005 YG291 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434670 2006 AN1 02/01/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434671 2006 AP8 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434672 2006 AD37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
434673 2006 AD46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434674 2006 AR52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
434675 2006 AP75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434676 2006 AV90 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434677 2006 BZ7 23/01/2006 Catalina CSS APO 1,1 km MPC · JPL
434678 2006 BE8 22/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
434679 2006 BF20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434680 2006 BR20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
434681 2006 BO21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
434682 2006 BN22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434683 2006 BY25 20/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
434684 2006 BQ29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
434685 2006 BP39 19/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
434686 2006 BE40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434687 2006 BY53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434688 2006 BH54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434689 2006 BC70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434690 2006 BA71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434691 2006 BK90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434692 2006 BR97 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434693 2006 BT116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434694 2006 BR136 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434695 2006 BN190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434696 2006 BY196 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
434697 2006 BS207 31/01/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
434698 2006 BS211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434699 2006 BT243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434700 2006 BR258 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL