Danh sách tiểu hành tinh/434501–434600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434501 2005 SG75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434502 2005 SR77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434503 2005 SF78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434504 2005 SX82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434505 2005 SM84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434506 2005 SL87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434507 2005 SF93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
434508 2005 SS102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434509 2005 SK116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434510 2005 SQ120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434511 2005 SW126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
434512 2005 SM132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434513 2005 SX134 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434514 2005 SM151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434515 2005 SY152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434516 2005 SA154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
434517 2005 SM163 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434518 2005 SD164 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434519 2005 SF167 13/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434520 2005 SJ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434521 2005 SY199 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
434522 2005 SM200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434523 2005 SU212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434524 2005 SZ215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
434525 2005 SJ219 30/09/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
434526 2005 SZ219 29/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
434527 2005 SB235 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434528 2005 SK246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434529 2005 SA250 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434530 2005 SM250 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434531 2005 SA252 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434532 2005 SB255 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434533 2005 SH264 24/09/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434534 2005 SS268 24/09/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
434535 2005 SV268 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
434536 2005 SJ270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434537 2005 ST280 29/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434538 2005 SG291 26/09/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
434539 2005 TM2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
434540 2005 TB7 01/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
434541 2005 TA9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434542 2005 TG18 01/10/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434543 2005 TM19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434544 2005 TF22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434545 2005 TH59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434546 2005 TF63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434547 2005 TL65 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434548 2005 TA85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434549 2005 TS89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434550 2005 TY94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434551 2005 TC97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434552 2005 TU98 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434553 2005 TC100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434554 2005 TH116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434555 2005 TK116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
434556 2005 TV120 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
434557 2005 TV124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434558 2005 TV130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
434559 2005 TR139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434560 2005 TH144 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434561 2005 TH147 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434562 2005 TL154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434563 2005 TN154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434564 2005 TJ157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434565 2005 TZ177 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
434566 2005 TU188 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434567 2005 TZ191 05/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
434568 2005 TC195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434569 2005 UU2 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
434570 2005 UC5 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434571 2005 UM19 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
434572 2005 UF20 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
434573 2005 UK33 07/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
434574 2005 UE36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
434575 2005 UW36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
434576 2005 UX49 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
434577 2005 UB62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
434578 2005 UR75 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
434579 2005 UM84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434580 2005 UT93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434581 2005 UO106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434582 2005 UW120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
434583 2005 UQ130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434584 2005 UH146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434585 2005 UE159 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434586 2005 UA163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434587 2005 UL174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434588 2005 UK183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434589 2005 UG199 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434590 2005 UO215 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434591 2005 UH221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434592 2005 UU222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434593 2005 UL224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434594 2005 UT225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434595 2005 UJ228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434596 2005 UN242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434597 2005 UR249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
434598 2005 US272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434599 2005 UG277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434600 2005 UX282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL