Danh sách tiểu hành tinh/434401–434500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434401 2005 GM93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434402 2005 GH129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434403 2005 GG131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434404 2005 GX179 06/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434405 2005 JT27 03/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434406 2005 JM34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434407 2005 JF39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434408 2005 JH54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434409 2005 JS69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434410 2005 JJ80 10/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
434411 2005 JK103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434412 2005 JT132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434413 2005 JB148 15/05/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
434414 2005 JT161 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434415 2005 JM170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
434416 2005 LS6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434417 2005 LJ14 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
434418 2005 LE52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434419 2005 MH4 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434420 2005 MC13 29/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434421 2005 MO18 28/06/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434422 2005 MG25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434423 2005 MM25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434424 2005 MZ26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434425 2005 ML29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434426 2005 MA39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434427 2005 MC45 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434428 2005 NQ3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
434429 2005 NF4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434430 2005 NQ6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
434431 2005 NC7 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434432 2005 NG7 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434433 2005 NO8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434434 2005 NK15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434435 2005 NF17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434436 2005 NX23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434437 2005 NV33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
434438 2005 NJ35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434439 2005 NX37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434440 2005 NB39 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434441 2005 NS47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434442 2005 NE49 10/07/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
434443 2005 NQ69 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434444 2005 NM71 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434445 2005 NN77 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434446 2005 NC84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434447 2005 NA123 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434448 2005 ON24 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
434449 2005 OD29 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434450 2005 OM31 27/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434451 2005 PV6 04/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434452 2005 PQ8 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434453 Ayerdhal 2005 PE17 09/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2,4 km MPC · JPL
434454 2005 QU 22/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434455 2005 QY4 22/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434456 2005 QW13 24/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434457 2005 QQ17 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434458 2005 QP25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434459 2005 QC26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434460 2005 QT33 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434461 2005 QF34 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434462 2005 QN40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434463 2005 QO40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
434464 2005 QR45 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434465 2005 QW55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434466 2005 QO57 24/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434467 2005 QO67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434468 2005 QV77 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434469 2005 QY77 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
434470 2005 QF92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
434471 2005 QW92 09/07/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
434472 2005 QA100 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434473 2005 QQ104 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434474 2005 QD117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434475 2005 QP117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434476 2005 QP136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434477 2005 QX145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434478 2005 QF159 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434479 2005 QG166 27/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
434480 2005 QO175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434481 2005 QL181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434482 2005 RT1 01/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
434483 2005 RS6 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434484 2005 RA11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
434485 2005 RK19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434486 2005 RA32 05/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
434487 2005 RK38 03/09/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
434488 2005 SX14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434489 2005 SW16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434490 2005 SP23 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434491 2005 SZ25 29/09/2005 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
434492 2005 SD29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434493 2005 SO34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434494 2005 ST35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
434495 2005 SV35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434496 2005 SU40 13/09/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
434497 2005 ST45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434498 2005 SE56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434499 2005 SZ68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434500 2005 SB71 30/09/2005 Catalina CSS 200 m MPC · JPL