Danh sách tiểu hành tinh/430701–430800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430701 2004 CU9 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430702 2004 CR18 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430703 2004 CY20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430704 2004 CT39 12/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,4 km MPC · JPL
430705 2004 CB48 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
430706 2004 CG55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430707 2004 DZ45 19/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430708 2004 DB56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430709 2004 DF56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430710 2004 DL57 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430711 2004 EY3 10/03/2004 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
430712 2004 EK4 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
430713 2004 EN9 14/03/2004 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
430714 2004 EQ11 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430715 2004 EN19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430716 2004 EZ33 12/03/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430717 2004 ET51 15/02/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
430718 2004 EB53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430719 2004 EO66 14/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430720 2004 EK73 15/03/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
430721 2004 EO76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430722 2004 FG3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430723 2004 FY4 18/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430724 2004 FY40 18/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430725 2004 FB53 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430726 2004 FV84 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430727 2004 FU90 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430728 2004 FR100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430729 2004 FD130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
430730 2004 GE15 12/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430731 2004 GL23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430732 2004 GW34 13/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430733 2004 GS41 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430734 2004 GA44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
430735 2004 GD47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430736 2004 GN57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430737 2004 GR74 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430738 2004 HH21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
430739 2004 HA32 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430740 2004 HQ47 22/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430741 2004 HM56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
430742 2004 HN56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
430743 2004 JP31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
430744 2004 JG42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430745 2004 KX8 18/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430746 2004 LN1 10/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430747 2004 NE 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
430748 2004 NJ30 30/06/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430749 2004 NW33 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430750 2004 PZ11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
430751 2004 PJ20 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430752 2004 PR27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
430753 2004 PX104 05/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430754 2004 QQ13 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
430755 2004 RH16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430756 2004 RO20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430757 2004 RU52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430758 2004 RW52 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430759 2004 RE65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430760 2004 RF66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430761 2004 RL93 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430762 2004 RP136 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430763 2004 RF146 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430764 2004 RM156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430765 2004 RU174 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430766 2004 RC184 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430767 2004 RY243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430768 2004 RV246 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430769 2004 RW248 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430770 2004 RZ250 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430771 2004 RY276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430772 2004 RE299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
430773 2004 RV331 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430774 2004 RT346 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430775 2004 SN12 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430776 2004 SZ38 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430777 2004 TS10 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430778 2004 TB31 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430779 2004 TP92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430780 2004 TN100 06/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430781 2004 TA105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430782 2004 TJ120 06/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430783 2004 TA169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430784 2004 TW173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
430785 2004 TJ196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430786 2004 TT244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430787 2004 TL263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430788 2004 TH279 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430789 2004 TK292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430790 2004 TS292 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430791 2004 TY295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
430792 2004 TG309 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430793 2004 TW327 04/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430794 2004 VS 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
430795 2004 VW36 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
430796 2004 VV37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430797 2004 VA39 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430798 2004 VJ40 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430799 2004 VQ52 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430800 2004 VO71 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL