Danh sách tiểu hành tinh/430601–430700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430601 2002 TF204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430602 2002 TM310 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
430603 2002 TH338 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
430604 2002 TO353 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
430605 2002 TF367 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
430606 2002 UU60 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
430607 2002 UC72 18/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430608 2002 VD13 04/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430609 2002 WP1 23/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430610 2002 WM7 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430611 2002 WT19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
430612 2002 WU21 25/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430613 2002 WE30 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430614 2002 XL51 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430615 2002 XK117 10/12/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
430616 2002 YJ6 28/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
430617 2003 BP 24/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430618 2003 BX8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
430619 2003 CX 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
430620 2003 DT9 22/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
430621 2003 EH19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
430622 2003 EO63 11/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
430623 2003 FG133 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
430624 2003 GA28 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430625 2003 GZ50 08/04/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
430626 2003 QH8 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430627 2003 QM15 20/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430628 2003 QN23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
430629 2003 QW27 23/08/2003 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
430630 2003 QU72 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430631 2003 QL73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430632 2003 QS75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430633 2003 QH90 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
430634 2003 RF10 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
430635 2003 RR18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430636 2003 SF48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430637 2003 SA50 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430638 2003 SA58 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430639 2003 SG64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
430640 2003 SJ68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430641 2003 SM69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430642 2003 SE89 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430643 2003 SU105 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430644 2003 SZ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430645 2003 SU135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
430646 2003 SH139 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
430647 2003 SO174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430648 2003 SX186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
430649 2003 SN193 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430650 2003 SR205 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430651 2003 SO229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430652 2003 SJ238 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430653 2003 SO274 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430654 2003 SJ293 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430655 2003 SY325 18/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430656 2003 SD335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
430657 2003 SC338 24/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
430658 2003 SO353 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430659 2003 SH360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430660 2003 SG362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430661 2003 ST363 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
430662 2003 SP421 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
430663 2003 UO3 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430664 2003 UB4 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
430665 2003 UQ76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
430666 2003 UW95 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
430667 2003 UD196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430668 2003 US197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
430669 2003 UZ242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430670 2003 UR269 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430671 2003 UC294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430672 2003 UJ324 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
430673 2003 UL324 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
430674 2003 UJ332 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
430675 2003 UF348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
430676 2003 VD 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430677 2003 VV4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430678 2003 VM10 15/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430679 2003 WE24 18/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430680 2003 WM51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430681 2003 WJ54 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430682 2003 WV72 05/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
430683 2003 WC93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430684 2003 WR93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
430685 2003 WP99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430686 2003 WM110 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430687 2003 WX158 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430688 2003 WB166 30/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 780 m MPC · JPL
430689 2003 XL10 05/12/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
430690 2003 XR32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430691 2003 YO17 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430692 2003 YB25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430693 2003 YN39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430694 2003 YZ39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430695 2003 YX117 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
430696 2004 BS5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430697 2004 BK58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430698 2004 BD90 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
430699 2004 BM100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430700 2004 BW135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL