Danh sách tiểu hành tinh/425401–425500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425401 2010 CT93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425402 2010 CE95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425403 2010 CP103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425404 2010 CU109 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425405 2010 CR115 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425406 2010 CR125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425407 2010 CS138 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425408 2010 CS141 13/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
425409 2010 CN142 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425410 2010 CT153 14/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
425411 2010 CA154 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425412 2010 CS157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425413 2010 CC160 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425414 2010 CL161 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425415 2010 CT161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425416 2010 CV161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425417 2010 CM164 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
425418 2010 CE165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425419 2010 CS181 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425420 2010 CQ185 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
425421 2010 CR185 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425422 2010 CY218 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
425423 2010 DZ 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425424 2010 DP2 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425425 2010 DU8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425426 2010 DE12 19/02/2010 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
425427 2010 DW21 14/02/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
425428 2010 DL38 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425429 2010 DT42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425430 2010 DJ44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425431 2010 DJ45 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425432 2010 DH49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
425433 2010 DL49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425434 2010 DO51 21/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
425435 2010 DU56 23/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425436 2010 DY57 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425437 2010 DA74 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425438 2010 DK76 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
425439 2010 DS76 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425440 2010 DJ78 20/02/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,4 km MPC · JPL
425441 2010 EZ11 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425442 Eberstadt 2010 EJ12 07/03/2010 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 2,2 km MPC · JPL
425443 2010 EX31 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425444 2010 EQ33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
425445 2010 EC35 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425446 2010 EJ42 12/03/2010 Kachina J. Hobart 2,8 km MPC · JPL
425447 2010 EL43 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
425448 2010 EA45 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,0 km MPC · JPL
425449 2010 EL45 14/03/2010 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
425450 2010 EV45 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 430 m MPC · JPL
425451 2010 EX45 15/03/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
425452 2010 ED46 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425453 2010 ED67 12/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
425454 2010 EO67 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425455 2010 EU67 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425456 2010 EJ71 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425457 2010 EE77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425458 2010 ET78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425459 2010 EL88 15/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
425460 2010 EU91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425461 2010 EN92 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425462 2010 EQ92 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425463 2010 EO93 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425464 2010 EC96 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425465 2010 EV98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425466 2010 EY100 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
425467 2010 EB101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425468 2010 EK106 14/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
425469 2010 EX106 11/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,6 km MPC · JPL
425470 2010 EG107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425471 2010 EU108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
425472 2010 EE110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425473 2010 EG112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425474 2010 EU125 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425475 2010 EN126 14/03/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
425476 2010 EY127 15/03/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
425477 2010 ET135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
425478 2010 EC142 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
425479 2010 FO4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
425480 2010 FF5 16/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
425481 2010 FK10 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425482 2010 FH12 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425483 2010 FA18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
425484 2010 FQ19 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425485 2010 FP46 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
425486 2010 FV47 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425487 2010 FM54 21/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
425488 2010 FP90 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425489 2010 FW93 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425490 2010 GF24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425491 2010 GL25 23/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
425492 2010 GN27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
425493 2010 GG31 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425494 2010 GC67 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
425495 2010 GF67 12/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
425496 2010 GF98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425497 2010 GK101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425498 2010 GZ105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425499 2010 GS110 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425500 2010 GU124 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL